Kế Toán Viên Tổng Hợp

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Viên Tổng Hợp

Ngày nay có rất nhiều chương trình đào tạo kế toán. Với chương trình đào tạo kế toán viên tổng hợp của chúng tôi các bạn sẽ tự tin với những kiến thức đã được học về kế toán. Khóa học trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Tốt nghiệp khóa học, học viên có thể làm kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.
- Nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, cán bộ thuế và các ngành khác, có nhu cầu nắm bắt kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán mới và các đối tượng khác có nhu cầu hiểu biết về kế toán.

Thời Lượng

120 tiết

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Viên Tổng Hợp


- Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp
- Kế toán tài sản bằng tiền
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành SP
- Kế toán bán hàng
- Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
- Kế toán công nợ
- Kế toán vốn chủ sở hữu
- Báo cáo tài chính
- Kiểm tra

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản