Hộ Sinh - Hệ Cao Đẳng

Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương - BDMC

Km 13, Đại lộ Bình Dương, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hộ Sinh

Trường cao đẳng y tế Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo ngành hộ sinh hệ cao đẳng nhằm đào tạo những học viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp ra trường, học viên có khả năng làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập ở tất cả các tuyến từ Trung ương đến cơ sở, cộng đồng trong toàn quốc và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

Đối Tượng Tham Gia

Các học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hộ Sinh


- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Kiến thức khoa học cơ bản: khoa học cơ bản, toán cao cấp, xác suất thống kê ứng dụng trong quản lý và Nghiên cứu Hộ sinh. kiến thức về sinh học và di truyền.
- Kỹ năng tin học: các chương trình tin học văn phòng, bảng tính Excel, Power Point và đặc biệt là phần mềm thống kê y học để ứng dụng vào công tác nghiên cứu khoa học.
- Ngoại ngữ.
- Giải phẫu và sinh lý cơ thể con người, đặc biệt là những thay đổi về thể chất, sinh lý và tinh thần của người phụ nữ trong các thời kỳ khác nhau của cuộc đời.
- Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
- Cấu trúc và chức năng cơ thể con người, đặc biệt là về hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Những thay đổi về giải phẫu, tâm sinh lý‎ của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh đẻ.
- Quản lý y tế, quản lý Hộ sinh.

Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương - BDMC
Km 13, Đại lộ Bình Dương, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương
Điện thoại: 06503822727
Website: http://www.cdytbinhduong.edu.vn - Email: tuyensinhcby@gmail.com
Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương (tiền thân là trường Trung học Y tế Sông Bé) thành lập theo quyết định số 326/QĐUB ngày 13/06/1978 của UBND Tỉnh Sông Bé. Từ năm 2006 đến nay: trường phát triển và mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo trong và ngoài tỉnh: chính qui, tại chức, đào tạo theo địa chỉ; nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho Bình Dương và một số tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ. Tháng 12/2007 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế. Nhiệm vụ đào tạo của trường:
- Dược sỹ trung học, dược tá.
- Điều dưỡng trung học.
- Nữ hộ sinh trung học.
- Y sỹ đa khoa.
- Nhân viên y tế thôn ấp.
- Các lớp đào tạo lại
- Các lớp đại học và sau đại học (liên kết với các trường đại học y Dược trong nước).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản