Hướng Dẫn Du Lịch

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC

201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Quận Tân An, Long An

Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Du Lịch

Đào tạo nhân viên có trình độ Cao đẳng chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, sau khi tốt nghiệp, học sinh có khả năng phục vụ tốt trong công tác Hướng dẫn du lịch tại đơn vị, có khả năng học tiếp các bậc học cao hơn nếu cần. Với chương trình đào tạo của trường đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công tác. Hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để có thể thực hiện tốt trong công tác sau này. Có tinh thần đoàn kết, cầu tiến và có khả năng sáng tạo trong công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Khóa Học Hướng Dẫn Du Lịch


- Pháp luật đại cương
- Chính trị
- GD thể chất
- GD Quốc phòng
- Tin học đại cương
- Tổng quan du lịch
- Các dân tộc ở Việt Nam
- Tâm lý khách du lịch
- Kỹ năng bán hàng trong DL
- Thống kê du lịch
- Cơ sở ngôn ngữ học
- Tin học ứng dụng trong DL
- Kế toán và N.vụ thanh toán
- Luật Kinh tế + Luật du lịch
- Và một số môn khác

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC
201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Quận Tân An, Long An
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (072)3839177
Website: http://ladec.com.vn - Email: ladec@ladec.com.vn
Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC tiền thân là Trường Đào tạo Kỹ thuật - Nghiệp vụ LADECEN - Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại Tp. HCM (thành lập 05/2005).
Tháng 7/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Đến nay, hệ thống các cơ sở đào tạo của Trường gồm 6 chi nhánh hoạt động tại Long An và thành phố Hồ Chí Minh.
Chức năng và nhiệm vụ của trường là:
- Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Sơ cấp nghề; Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.
- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Đồng bộ tài khoản