Quản Trị Nhà Hàng

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC

201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Quận Tân An, Long An

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng

Với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị nhà hàng của trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC giúp sinh viên đạt được các mục tiêu của khoá học:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác.
+ Giải thích được các yêu cầu về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác.
+ Nhận biết được các hình thức phục vụ: ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác.
+ Xác định chính xác và kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng.
- Kỹ năng:
+ Đón tiếp khách thân thiện, đúng quy trình.
+ Tổ chức được quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau.
+ Lựa chọn và tổ chức triển khai linh hoạt các phương án phục vụ khách ăn uống theo yêu cầu của khách và thực tế nơi làm việc.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng


Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 35 môn
- Các môn học chung
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng - An ninh
+ Tin học
+ Ngoại ngữ (Anh văn)
- Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
+ Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở: Tổng quan du lịch và khách sạn; Tâm lý khách du lịch; Giao tiếp trong kinh doanh; Phân tích hoạt động kinh doanh...
+ Các môn học, mô đun chuyên môn nghề: Ngoại ngữ chuyên ngành 1; Nghiệp vụ Bàn; Văn hoá ẩm thực; Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng...
+ Và một số môn khác

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC
201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Quận Tân An, Long An
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (072)3839177
Website: http://ladec.com.vn - Email: ladec@ladec.com.vn
Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC tiền thân là Trường Đào tạo Kỹ thuật - Nghiệp vụ LADECEN - Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại Tp. HCM (thành lập 05/2005).
Tháng 7/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ LADEC. Đến nay, hệ thống các cơ sở đào tạo của Trường gồm 6 chi nhánh hoạt động tại Long An và thành phố Hồ Chí Minh.
Chức năng và nhiệm vụ của trường là:
- Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Sơ cấp nghề; Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.
- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Đồng bộ tài khoản