Kế toán ACCA

Chương trình Kế toán & Tài chính quốc tế - IAP

Phòng B204 - Khu nhà trắng - Trường ĐH Ngân Hàng, 56 Hoàng Diệu II, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học ACCA

Bằng ACCA, do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng ACCA cấp và được đặt theo tên của hiệp hội, là một chương trình cao cấp đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Quản lý Tài chính. Hiệp hội được thành lập tại London, Anh Quốc từ năm 1904 và hiện nay là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với 325.000 học viên và 122.000 hội viên ở 170 quốc gia. Bằng ACCA cung cấp cho các học viên kỹ năng và kiến thức chuyên môn ở tầm quản trị nhằm giúp họ có khả năng phát triển sự nghiệp trong bất cứ ngành nào như Kiểm toán Độc lập, Cơ quan Nhà nước, khối Doanh nghiệp hoặc các Công ty Dịch vụ Tài chính. Sau khi hoàn tất 14 môn thi, môn học về Đạo đức Nghề nghiệp và cộng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, học viên sẽ được cấp bằng ACCA và được vinh dự mang danh hiệu "ACCA" sau tên của mình. Bằng ACCA cung cấp cho các học viên kỹ năng và kiến thức chuyên môn ở tầm quản trị nhằm giúp họ có khả năng phát triển sự nghiệp trong bất cứ ngành nào như Kiểm toán Độc lập, Cơ quan Nhà nước, khối Doanh nghiệp hoặc các Công ty Dịch vụ Tài chính. Sau khi hoàn tất 14 môn thi, môn học về Đạo đức Nghề nghiệp và cộng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, học viên sẽ được cấp bằng ACCA và được vinh dự mang danh hiệu "ACCA" sau tên của mình.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn sinh viên, nhân viên kế toán muốn học chứng chỉ kế toán quốc tế

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học ACCA


Cấp độ Cơ Bản (Fundamentals): Gồm 3 môn kiến thức và 6 môn kỹ năng
- Module 1: Các môn Kiến Thức (Knowledge)
+ F1 – Kế toán trong kinh doanh (Accountant in Business)
+ F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)
+ F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)
- Module 2: Các môn Kỹ Năng (Skills)
+ F4 – Luật doanh nghiệp và kinh doanh (Corporate and Business Law)
+ F5 – Quản lý hiệu quả kinh doanh (Performance Management)
+ F6 – Thuế (Taxation)
+ F7 – Báo cáo tài chính (Financial Reporting)
+ F8 – Kiểm toán và dịch vụ bảo ñảm (Audit and Assurance)
+ F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)
Cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional): Gồm 3 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn
- Module 3: Các môn bắt buộc (Essentials)
+ P1 – Kế toán chuyên nghiệp (Professional Accounting)
+ P2 – Lập Báo Cáo Tài Chính cấp tập đoàn (Corporate Reporting)
+ P3 – Phân tích kinh doanh (Business Analysis)
- Module 4: Các môn tự chọn (Options)
Trong số bốn môn tự chọn sau, sinh viên phải chọn thi hai môn:
+ P4 – Quản lý tài chính nâng cao (Advanced Financial Management)
+ P5 – Quản lý hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh nâng cao (Advanced Performance
Management)
+ P6 – Thuế nâng cao (Advanced Taxation)
+ P7 – Kiểm toán và dịch vụ ñảm bảo nâng cao (Advanced Audit and Assurance)

Chương trình Kế toán & Tài chính quốc tế - IAP
Phòng B204 - Khu nhà trắng - Trường ĐH Ngân Hàng, 56 Hoàng Diệu II, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Chương trình Kế toán & Tài chính quốc tế
Điện thoại: (84-8)66745626
Website: http://iap.edu.vn - Email: info@iap.edu.vn
Chương trình Kế Toán & Tài Chính Quốc Tế (tiếng Anh: International Accounting & Finance Programs, viết tắt là IAP), được thành lập vào tháng 5 năm 2009 có chức năng tổ chức các chương trình Học và thi lấy các bằng cấp Quốc tế (Chứng chỉ Nghề Kế Toán CAT và bằng Kế Toán Công Chứng Anh ACCA do Hiệp hội Kế toán Anh ACCA cấp, bằng cử nhân Kế toán Ứng dụng của trường ĐH Oxford Brookes), Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Tài Chính và các khóa ngắn hạn khác.
Đồng bộ tài khoản