Kế Toán

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU

Phường Võ Cường, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường đại học công nghệ Đông Á tuyển sinh đào tạo ngành kế toán nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao. Sau tốt nghiệp:
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn kế toán tại các đơn vị sản xuất, sự nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực như: tín dụng ngân hàng, kế toán, kiểm toán và dịch vụ tài chính.
- Có khả năng làm việc ở các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh, quản lí, sản xuất.
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, cơ quan nghiên cứu khoa học; các cơ quan thực thi nhiệm vụ pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế, quản lý nói chung.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Các môn cơ sở
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tệ
- Tài chính tiền tệ
- Kiểm toán căn bản
- Kế toán quản trị
- Tài chính doanh nghiệp
- Kế toán quốc tế
- Phân tích báo cáo tài chính
- Quản trị doanh nghiệp
- Kế toán tài chính
- Kiểm toán tài chính
- Kế toán công ty
- Phân tích kinh doanh
- Quản trị học
- Kế toán máy

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU
Phường Võ Cường, Bắc Ninh
Người liên hệ: Đại Học Công Nghệ Đông Á
Điện thoại: 02413827996
Website: http://datu.edu.vn - Email: donga@datu.edu.vn
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa cấp, đa ngành, gồm 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, Trường đại học Công nghệ Đông Á đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo cán bộ giảng dạy có uy tín: nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ đã và đang giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn trong và nước ngoài. Hiện tại, Trường có 376 cán bộ, trong đó có 109 cán bộ cơ hữu; có 7 Giáo sư; 17 PGS; 15 TSKH và TS. Trường đang triển khai hợp tác về đào tạo với một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng Quốc tế cho một số chuyên ngành.
Đồng bộ tài khoản