Quản Trị Kinh Doanh

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU

Phường Võ Cường, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Trường đại học công nghệ Đông Á tuyển sinh đào tạo ngành quản trị kinh doanh nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có khả năng đảm nhiệm công việc ở các đơn vị sau:
- Trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước; hoặc làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự..., làm thư ký, trợ lý cho các nhà quản lý trong doanh nghiệp.
- Có khả năng được tiếp nhận và làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh.
- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Các môn cơ sở
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tế
- Tài chính tiền tệ
- Tài chính doanh nghiệp
- Kinh tế học phát triển
- Thị trường chứng khoán
- Phân tích tài chính
- Quản trị doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Kế toán tài chính
- Toán tài chính
- Kiểm toán
- Tài chính công

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU
Phường Võ Cường, Bắc Ninh
Người liên hệ: Đại Học Công Nghệ Đông Á
Điện thoại: 02413827996
Website: http://datu.edu.vn - Email: donga@datu.edu.vn
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa cấp, đa ngành, gồm 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, Trường đại học Công nghệ Đông Á đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo cán bộ giảng dạy có uy tín: nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ đã và đang giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn trong và nước ngoài. Hiện tại, Trường có 376 cán bộ, trong đó có 109 cán bộ cơ hữu; có 7 Giáo sư; 17 PGS; 15 TSKH và TS. Trường đang triển khai hợp tác về đào tạo với một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng Quốc tế cho một số chuyên ngành.
Đồng bộ tài khoản