Tài Chính Ngân Hàng

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU

Phường Võ Cường, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Trường đại học công nghệ Đông Á tuyển sinh đào tạo ngành tài chính ngân hàng nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao. Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng có khả năng đảm nhiệm công việc ở các đơn vị sau:
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có thể đảm nhận được những công việc chuyên môn như: kế toán ngân hàng, tín dụng ngân hàng, kế toán, kiểm toán và các công việc về dịch vụ tài chính.
- Có khả năng làm việc ở Sở giao dịch ngân hàng, chi nhánh ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng Quốc tế.
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, cơ quan nghiên cứu khoa học.Trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh tiền tệ trong và ngoài nước; hoặc làm việc tại các phòng ban chức năng tài chính của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Các môn cơ sở
- Xác suất thống kê
- Thống kê kinh tế & thương mại
- Kinh tế lượng
- Mô hình kinh
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tế
- Nhập môn Tài chính tiền tệ
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Tín dụng - Ngân hàng
- Kế toán tài chính
- Kiểm toán
- Marketing ngân hàng
- Các định chế tài chính quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Toán tài chính ( Financial Mathematics)
- Phân tích báo cáo tài chính
- Các định chế tài chính quốc tế

Đại Học Công Nghệ Đông Á - DATU
Phường Võ Cường, Bắc Ninh
Người liên hệ: Đại Học Công Nghệ Đông Á
Điện thoại: 02413827996
Website: http://datu.edu.vn - Email: donga@datu.edu.vn
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa cấp, đa ngành, gồm 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, Trường đại học Công nghệ Đông Á đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo cán bộ giảng dạy có uy tín: nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ đã và đang giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn trong và nước ngoài. Hiện tại, Trường có 376 cán bộ, trong đó có 109 cán bộ cơ hữu; có 7 Giáo sư; 17 PGS; 15 TSKH và TS. Trường đang triển khai hợp tác về đào tạo với một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng Quốc tế cho một số chuyên ngành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản