Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu

Trung Tâm Dạy Kế Toán Thực Tế Pro

Lầu 5 - 79 Trương Định, P.Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu

Kế toán hành chính sự nghiệp có thu là công việc tổ chức thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng,quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tình hình chấp hành dự toán thu, chi hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp và thực hiện quy trình thu các khoản thu theo quy định (ví dụ: thu học phí, viện phí,…)

Đối Tượng Tham Gia

- Những người chưa biết gì về kế toán, học để làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp
- Sinh viên mới tốt nghiệp sắp tới làm tại đơn vị nhà nước
- Kế toán đang làm bên lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân chuyển sang làm cơ quan hành chính sự nghiệp
- Kế toán muốn nâng cao nghiệp vụ hành chính sự nghiệp có thu và lập báo cáo tài chính với đơn vị hành chính có thu.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu


- Dạy cách lập hệ thống chứng từ phù hợp với đơn vị hành chính như bệnh viện, trường học.
- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp.
- Đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán.
- Kiểm soát tình hình phân phối dự toán cho cấp dưới và việc chấp hành dự toán của cấp dưới
- Thực hiện quy trình thu phí, lệ phí theo quy định.
- Biết lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo:
+ Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí BHXH
+ Báo cáo quyết toán chi nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên
+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước
+ Biên bản kiểm kê tiền mặt
+ Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị
+ Bảng đổi chiếu nhận cấp kinh phí
+ Phân tích, đánh giá công tác kế toán để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về quản lý tài chính có hiệu quả, tiết kiệm.
+ Phân tích báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính

Trung Tâm Dạy Kế Toán Thực Tế Pro
Lầu 5 - 79 Trương Định, P.Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mss Nga
Điện thoại: 01234573377
Website: http://www.ketoanpro.edu.vn -
Trung tâm dạy kế toán thực tế Pro chuyên đào tạo kế toán giành cho đối tượng kế toán viên mới đi làm, sinh viên ngành kế toán mới ra trường, những bạn đã học, đã làm nhưng chưa hiểu sâu về kế toán ứng dụng trong thực tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản