Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Dự Án

Trung Tâm Dạy Kế Toán Thực Tế Pro

Lầu 5 - 79 Trương Định, P.Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán HC Sự Nghiệp Dự Án

Kế toán hành chính sự nghiệp dự án là công việc tổ chức thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng,quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tình hình chấp hành dự toán thu, chi hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp và quy trình thực hiện dự án trong đơn vị hành chính dự án.

Đối Tượng Tham Gia

- Những người chưa biết gì về kế toán.
- Sinh viên mới tốt nghiệp
- Kế toán đang làm bên lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân chuyển sang làm cơ quan hành chính sự nghiệp dự án
- Kế toán muốn nâng cao nghiệp vụ HCSN dự án và lập BCTC với đơn vị HCSN dự án.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm

Nội Dung Khóa Học Kế Toán HC Sự Nghiệp Dự Án


- Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu
- Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
- Chương 3: Kế toán vật liệu – dụng cụ
- Chương 4: Kế toán tài sản cố định
- Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí dự án
- Chương 6: Kế toán các khoản chi dự án hành chính sự nghiệp
- Chương 7: Báo cáo tài chính, sổ sách trong đơn vị hành chính sự nghiệp
- Chương 8: Phân tích BCTC trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Trung Tâm Dạy Kế Toán Thực Tế Pro
Lầu 5 - 79 Trương Định, P.Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Mss Nga
Điện thoại: 01234573377
Website: http://www.ketoanpro.edu.vn -
Trung tâm dạy kế toán thực tế Pro chuyên đào tạo kế toán giành cho đối tượng kế toán viên mới đi làm, sinh viên ngành kế toán mới ra trường, những bạn đã học, đã làm nhưng chưa hiểu sâu về kế toán ứng dụng trong thực tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản