Kế Toán - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Thành Đông - DDB

Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán hệ cao đẳng nhằm đào tạo cử nhân cao đẳng kế toán, có khả năng tự nghiên cứu và khả năng thực hành kế toán, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật sản xuất. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:
- Doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan thuế.
- Công ty kiểm toán, tư vấn kế toán, thuế.
- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A, D và D1.

Thời Lượng

3 năm (6 học kỳ).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Toán cao cấp
- Tin học đại cương
- Tâm lý học
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán
- Kinh tế vi mô
- Nguyên lý thống kê kinh tế
- Môi trường và con người
- Pháp luật đại cương
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nguyên lý kế toán, Marketing căn bản
- Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Luật kinh tế
- Tài chính - tiền tệ
- Giáo dục thể chất
- Đường lối CM của Đảng CSVN
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng
- Thị trường chứng khoán
- Lập và quản lý dự án đầu tư
- Kỹ năng mềm
- Chuyên đề ngân hàng
- Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính
- Kế toán máy, Kế toán thuế, Kế toán hành chính sự nghiệp
- Thực tập công tác kế toán
- Kế toán tài chính, Kiểm toán báo cáo tài chính
- Tài chính doanh nghiệp
- Thực hành kế toán mô phỏng
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương.

Trường Đại Học Thành Đông - DDB
Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương
Người liên hệ: Trụ Sở Chính
Điện thoại: 03203559666
Website: http://thanhdong.edu.vn - Email: phongdaotao@thanhdong.edu.vn
Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung. Đại học Thành Đông quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường”. Tên tuổi và danh tiếng của trường gắn liền với việc sinh viên ra trường có làm được việc và có thành công hay không. Với quan niệm như vậy, trường đang ngày càng nỗ lực để tạo nên một môi trường lý tưởng cho sinh viên phát triển toàn diện, có cơ hội và khả năng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản