Kế Toán - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Thành Đông - DDB

Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán hệ đại học nhằm cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán ở trình độ đại học đáp ứng nhu cầu xã hội. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm các việc tại:
- Doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan thuế.
- Công ty kiểm toán, tư vấn kế toán, thuế.
- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A, D và D1.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Lý luận chính trị
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
- Ngoại ngữ
- LT xác suất và thống kê toán
- Môi trường và con người
- Tâm lý học
- Kinh tế vi mô, vĩ mô
- Nguyên lý thống kê kinh tế
- Nguyên lý kế toán
- Marketing căn bản
- Quản trị học
- Tài chính - tiền tệ
- Thanh toán và tín dụng quốc tế
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Kế toán tài chính
- Thực hành kế toán mô phỏng
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Hệ thống thông tin kế toán 1, 2
- Kế toán quản trị
- Kiểm toán BCTC
- Luật kinh tế
- Tài chính doanh nghiệp
- Kế toán thuế
- Định giá tài sản
- Kế toán ngân hàng
- Thị trường chứng khoán
- Lập và quản lý dự án đầu tư
- Kế toán máy.
- Quản trị nhân sự.

Trường Đại Học Thành Đông - DDB
Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương
Người liên hệ: Trụ Sở Chính
Điện thoại: 03203559666
Website: http://thanhdong.edu.vn - Email: phongdaotao@thanhdong.edu.vn
Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung. Đại học Thành Đông quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường”. Tên tuổi và danh tiếng của trường gắn liền với việc sinh viên ra trường có làm được việc và có thành công hay không. Với quan niệm như vậy, trường đang ngày càng nỗ lực để tạo nên một môi trường lý tưởng cho sinh viên phát triển toàn diện, có cơ hội và khả năng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản