Kế Toán - LT Đại Học

Trường Đại Học Thành Đông - DDB

Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán hệ liên thông cao đẳng lên đại học nhằm cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán ở trình độ liên thông đại học đáp ứng nhu cầu xã hội. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm các việc tại:
- Doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan thuế.
- Công ty kiểm toán, tư vấn kế toán, thuế.
- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng khối ngành kinh tế.

Thời Lượng

1,5 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- NL cơ bản CN Mac 3
- Thanh toán và tín dụng quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Kỹ năng mềm
- Lập và quản lý dự án đầu tư
- Quản trị nhân sự
- Kế toán ngân hàng
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Kế toán tài chính
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Định giá tài sản
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kế toán máy
- Kế toán quản trị
- Tài chính doanh nghiệp
- Kiểm toán BCTC
- Thực tập tốt nghiệp hoặc tương đương.

Trường Đại Học Thành Đông - DDB
Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, Hải Dương
Người liên hệ: Trụ Sở Chính
Điện thoại: 03203559666
Website: http://thanhdong.edu.vn - Email: phongdaotao@thanhdong.edu.vn
Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung. Đại học Thành Đông quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường”. Tên tuổi và danh tiếng của trường gắn liền với việc sinh viên ra trường có làm được việc và có thành công hay không. Với quan niệm như vậy, trường đang ngày càng nỗ lực để tạo nên một môi trường lý tưởng cho sinh viên phát triển toàn diện, có cơ hội và khả năng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản