Kế Toán Tổng Hợp

Start-UP Coaching

Số 10, Phan Đăng Lưu, P7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp

Chương trình đào tạo này giúp học viên về tầm nhìn và nghiệp vụ tổng quát trong việc thiết lập các quy chuẩn tài chính kế toán nội bộ; phù hợp hoá hồ sơ kế toán – hồ sơ khai thuế nộp thuế; bước đầu tiếp cận và xây dựng kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động doanh nghiệp. Cùng với nghiệp vụ quản ký, học viên “lành nghề” với các nghiệp vụ tổng hợp, giải quyết các tình huống khó trong hạch toán kế toán. Lập – kiểm soát – quản trị báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, khả năng giải trình thanh tra thuế; thiết lập báo cáo quản trị nội bộ.

Đối Tượng Tham Gia

Những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, vào nghề kế toán

Thời Lượng

- 4 tuần, học tập trung, 3 buổi/tuần
- Tối: 3, 5, 7 từ 18h30 – 21h00
- Sáng: 3, 5, 7 từ 8h30 – 11h30

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp


- Quy chuẩn hóa đơn - chứng từ, quy trình luân chuyển hóa đơn - chứng từ, những sai phạm cần tránh trong hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Kiểm soát doanh thu - chi phí theo định biên "Hợp lý - Hợp lệ", kiểm soát hạch toán và quyết toán để hoàn toàn chủ động với kết quả kế toán.
- Kế toán tổng hợp các phần hành: Tiền - thanh toán công nợ | Nhân sự tiền lương | Tài sản - Công cụ - Chi phí trả trước | Nguyên liệu vật liệu - hàng hóa - thành phẩm | Doanh thu và thu nhập | Quản trị chi phí kế toán - chi phí thuế và các biện pháp “hoàn thiện” hồ sơ gốc, chứng minh hợp lý - hợp lệ cho từng năm tài chính.
- Tổ chức, thiết lập, quản lý hồ sơ kế toán: Tài sản cố định, nhân sự tiền lương, mua hàng và thanh toán nhà cung cấp, bán hàng và thu hồi công nợ; kiểm kê – đánh giá – tính giá thành, giá vốn, phân bổ và hạch toán chi phí mua...
- Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, sổ kế toán theo đặc thù hoạt động của công ty sao cho có thể khai thác tối đa thông tin hữu dụng từ sổ và báo cáo kế toán.
- Tổ chức hạch toán kế toán và khai báo thuế, trình tự - thủ tục làm quyết toán năm tài chính
- Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền hữu hiệu trong ngân sách hữu hạn
- Lập - đọc - phân tích báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển TT
- Giải trình kế toán, giải trình thanh tra quyết toán, trình tự - thủ tục hoàn thuế
- Vận dụng có hiệu quả văn bản chính sách về tài chính - kế toán - thuế, ưu đãi thuế, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc kế toán thuế thực tế.

Ưu Đãi Chung

- Đăng ký trước 10 ngày (-10%) - chỉ còn 3.240.000đ
- Đăng ký trước 20 ngày (-20%) - chỉ còn 2.880.000đ

Start-UP Coaching
Số 10, Phan Đăng Lưu, P7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Start-UP Coaching
Điện thoại: 02838783881 - 0901363859
Website: http://www.giamdoc.net - Email: dangky@startup.edu.vn

Kế toán tuy là một nghề không mới, nhưng vẫn luôn là một nghề chủ lực của nền kinh tế. Đặc biệt, trong thời buổi kinh tế thị trường hỗn loạn, nhiều giá trị bị đảo lộn, các doanh nghiệp, tổ chức rất cần những kế toán viên giỏi để chăm lo cho việc chi tiêu ngân sách và quản lý tài chính cho mọi hoạt động khác của doanh nghiệp, tổ chức. Nắm bắt được những điều đó, công ty TNHH Start - Up Coaching đã mở các khóa đào tạo về kế toán, thuế...nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập về kế toán ngày càng tăng. Công Ty TNHH Start - Up Coaching tiền thân là Công ty tư vấn và đào tạo tài chính kế toán FACT, có mặt ở Việt Nam từ 2005 với các dịch vụ chuyên biệt về tư vấn quản lý, đào tạo kế toán, đào tạo về thuế, đào tạo quản trị doanh nghiệp, tư vấn kiểm soát nội bộ, xúc tiến đầu tư nội địa, công ty đã thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên ngành – chuyên nghiệp cho hơn 1000 khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động.

Đồng bộ tài khoản