Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam

Số 201, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp

Bạn là sinh viên năm cuối và bạn chưa có kinh nghiệm, không đủ tự tin khi đi phỏng vấn, bạn là người đi làm, bạn đang loay hoay với một loạt chứng từ và không biết phải làm gì. Bạn muốn nắm vững các bước làm kế toánthuế, kế toán tổng hợp trong một doanh nghiệp: Mở sổ sách, thiết lập chứng từ, định khoản, hạch toán đúng, vào sổ, lưu chứng từ, lập các báo cáo thuế hàng tháng, tờ khai tạm tính thuế TNDN quý, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm, một cách nhanh nhất! Bạn muốn nắm vững các bước và tự mình thực hiện trọn vẹn tất cả các công việc của một kế toán. Hãy tham gia khóa học "Kế Toán Tổng Hợp" của công ty ASA Việt Nam để các bạn hoàn toàn tự tin với những kiến thức mà bạn đã được học.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên có nhu cầu

Thời Lượng

25 buổi

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp


- Giới thiệu công việc chủ yếu của nhân viên kế toán
- Lựa chọn hình thức sổ kế toán. (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ), định khoản
- Nghiệp vụ liên quan đến cơ quan thuế
- Nghiệp vụ kế toán về góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh
- Kế toán tiền mặt, ngân hàng
- Nghiệp vụ kế toán về tăng giảm TSCĐ, CCDC... Lập bảng trích khấu hao TSCĐ trên excel, phương pháp hạch toán chi phí KH TSCĐ vào chi phí công trình, bộ phận từng tháng; lập bảng phân bổ CCDC trên excel
- Nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu, phải trả (Theo dõi sổ chi tiết, cuối tháng lập bảng tổng hợp)
- Nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho
- Tính lương cho công nhân viên, lập bảng tính BHXH, BHYT, BHTN
- Bút toán cuối kỳ
+ Cuối kỳ kết chuyển các chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm
+ Kết chuyển doanh thu chi phí, xác định kết quả kinh doanh
+ Lập sổ cái các tài khoản
+ Kiểm tra đối chiếu các sổ chi tiết, tổng hợp với sổ cái, sổ nhật ký chung
+ Lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản
+ Lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
- Hạch toán chứng từ phát sinh thực tế của 1 doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, theo dõi, tính toán cụ thể trên excel.
- Kế toán thuế GTGT. Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai
- Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Lập bảng quyết toán thuế TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai
- Hướng dẫn viết chứng từ, kẹp chứng từ, cách lưu trữ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam
Số 201, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Công Ty CP Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Na
Điện thoại: (0320)3892669
Website: http://www.ketoanasa.com - Email: asavietnam.jsc@gmail.com
Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp là công cụ quan trọng để các nhà doanh nghiệp điều hành, quản lý và hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tài chính của mình. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả, các nhà doanh nghiệp phải nắm bắt được kịp thời các thông tin kinh tế tài chính về các hoạt động đó. Chính vì vậy! Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam đã ra đời với mục đích cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến hoạt động Kế toán - Tài chính - Quản trị cho doanh nghiệp, nhằm tư vấn, hỗ trợ và tháo gỡ những tồn tại trong công tác Kế toán tài chính của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công tác kế toán và tình hình tài chính của đơn vị mình. Với đội ngũ kế toán trưởng, Kế toán viên và nhân viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng, đảm bảo mang lại thành công cho Khách hàng ở mức cao nhất! ASA Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng công cụ quản lý kế toán một cách tiện ích, hiệu quả, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, từ đó đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định khác về kế toán hiện hành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản