Nguyên Lý Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam

Số 201, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán

Khóa học được công ty CP tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam thiết kế giảng dạy và đào tạo nhằm trang bị những kiến thức lý luận căn bản và cần thiết nhất cho một kế toán tổng hợp, kế toán thuế trước khi bước sang học thực hành nghề kế toán thuế chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Các học viên có nhu cầu học về kế toán, nguyên lý kế toán

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán


- Bản chất của hạch toán kế toán
- Các phương pháp kế toán
+ Phương pháp chứng từ kế toán
+ Phương pháp chứng từ kế toán
+ Phương pháp tài khoản kế toán
+ Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
- Phương pháp hạch toán một số hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp
+ Kế toán quá trình mua hàng
+ Kế toán quá trình sản xuất
+ Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
- Hướng dẫn ghi sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam
Số 201, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Công Ty CP Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Na
Điện thoại: (0320)3892669
Website: http://www.ketoanasa.com - Email: asavietnam.jsc@gmail.com
Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp là công cụ quan trọng để các nhà doanh nghiệp điều hành, quản lý và hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tài chính của mình. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả, các nhà doanh nghiệp phải nắm bắt được kịp thời các thông tin kinh tế tài chính về các hoạt động đó. Chính vì vậy! Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đào Tạo ASA Việt Nam đã ra đời với mục đích cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến hoạt động Kế toán - Tài chính - Quản trị cho doanh nghiệp, nhằm tư vấn, hỗ trợ và tháo gỡ những tồn tại trong công tác Kế toán tài chính của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công tác kế toán và tình hình tài chính của đơn vị mình. Với đội ngũ kế toán trưởng, Kế toán viên và nhân viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng, đảm bảo mang lại thành công cho Khách hàng ở mức cao nhất! ASA Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng công cụ quản lý kế toán một cách tiện ích, hiệu quả, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, từ đó đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định khác về kế toán hiện hành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản