Kế Toán Trưởng

TT Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Và Hợp Tác Doanh Nghiệp - TLĐ

P101 Số 23 Ngõ 167 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho người học, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, chương trình kế toán trưởng của trung tâm Đào tạo liên tục phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác doanh nghiệp đã có một số cải tiến quan trọng về nội dung chương trình và thời gian đào tạo. Khi đăng ký học các khoá kế toán trưởng của trung tâm, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức như theo quy định của Bộ Tài chính với những chương trình cập nhật, có chất lượng cao. Điểm mới của chương trình là học viên có thể học ngay sau khi đăng ký học, vì vậy rút ngắn thời gian đào tạo do không phải chờ đợi đủ lớp đủ khoá như các khoá học của các trung tâm khác. Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm. Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ KTT trong nền kinh tế thị trường

Đối Tượng Tham Gia

- Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang).
- Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả Hợp tác xã.
- Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn quy định

Thời Lượng

Học viên sẽ được học tập trong vòng 13- 15 tuần

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Chuyên đề 1: Quản trị kinh doanh
- Chuyên đề 2: Kinh tế vi mô
- Chuyên đề 3: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)
- Chuyên đề 4: Pháp luật về Thuế
- Chuyên đề 5: Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với NH và tổ chức TC
- Chuyên đề 7: Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
- Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết
- Chuyên đề 8: Pháp luật về kế toán
- Chuyên đề 9: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
- Chuyên đề 10: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)
- Chuyên đề 11: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
- Chuyên đề 12: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Chuyên đề 13: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

TT Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Và Hợp Tác Doanh Nghiệp - TLĐ
P101 Số 23 Ngõ 167 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (04)38572641
Website: http://www.daotaonguonnhanluc.com -
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác doanh nghiệp - Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Trung tâm được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 2009. Nhiệm vụ của Trung tâm là đào tạo, dạy nghề các chương trình ngắn hạn và hợp tác với các doanh nghiệp để bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề các chương trình ngắn hạn và dài hạn theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầu của học viên. Mục tiêu của Trung tâm: Xây dựng trung tâm dần trở thành địa điểm đào tạo, dạy nghề ngắn và dài hạn có uy tín và danh tiếng để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội. Xây dựng Trung tâm là nơi đào tạo nguồn lao động chất lượng cao để tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường xuất khẩu lao động. Xây dựng Trung tâm là địa chỉ tin cậy của học sinh, sinh viên khi lựa chọn trường để đi du học.
Đồng bộ tài khoản