Kế Toán Trưởng

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM - HUTECH

475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng

Với khoá học Kế toán trưởng do trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM tổ chức, học viên được cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam, cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức, nắm được cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên:
- Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
- Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
- Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
- Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
- Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên có thời gian công tác và thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:
- Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Học Viên mới tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có nhu cầu thì vẫn được học và được cấp giấy chứng nhận, sau khi đủ thời gian công tác theo quy định sẽ được quy đổi chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài Chính.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khoá học

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng


- Cập nhật những thay đổi trong luật Kế toán về nghề nghiệp vai trò của người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp hay các tổ chức. Cơ sở khoa học và ý tưởng căn bản của luật kế toán Việt Nam, theo đó nhiều cải tổ quan trọng có xu hướng hội nhập với thông lệ kế toán thế giới.
- Hiểu và nắm rõ được tình hình hoạt động của doanh nghiệp dưới góc độ tài chính, khởi điểm từ báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo nguồn tạo ra tiền và cách sử dụng tiền, phân tích các hiện tượng “lãi, lỗ, thật, giả”.
- Phân tích nhận diện cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính công ty.
- Các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và ứng dụng thực tế, đặc biệt trong xác định giá trị doanh nghiệp, phân tích chứng khoán và thẩm định dự án đầu tư.
- Củng cố kiến thức pháp luật kinh tế, luật Thuế và lập báo cáo thuế.
- Kiểm toán tín dụng ngân hàng, thanh toán quốc tế và những kiến thức có liên quan khác.
- Hướng dẫn và chuyển giao một số phần mềm phân tích tài chính, lập các kế hoạch về vốn, kế toán tiền mặt, phân tích thống kê, phân tích rủi ro.

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM - HUTECH
475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)54457777
Website: http://www.hutech.edu.vn - Email: hutech@hcmhutech.edu.vn
Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT số 2128/QĐ-GDĐT.
Gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo, đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Sứ mệnh: HUTECH cam kết là đơn vị giáo dục tiên phong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn mới; Trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp là công cụ hữu hiệu để nâng cao tri thức khoa học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng tốt với công việc; Tạo cơ hội thăng tiến và thành công trong sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.
Tầm nhìn:
- Xây dựng HUTECH trở thành trung tâm Tri thức - Văn hoá hiện đại với môi trường giáo dục đại học sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp, có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo, từng bước hội nhập cùng nền giáo dục khu vực và Thế giới.
- HUTECH là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Khẳng định vị thế của HUTECH là trường đại học hàng đầu về chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam và khu vực.
Đồng bộ tài khoản