Khoa Học Môi Trường

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:
- Năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt thích ứng với nhu cầu xã hội của nền kinh tế thị trường.
- Các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường và các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường.
- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng lãnh thổ, đo đạc và phân tích các thông số môi trường, sử dụng các công cụ tin học, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu môi trường; đánh giá tác động lên môi trường của các hoạt động kinh tế xã hội; quy hoạch, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.
- Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường CĐ, THCN và DN, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý môi trường trong Tỉnh, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương, các dự án có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường,
khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong Tỉnh.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường


- Vi sinh vật môi trường
- Kỹ thuật xử lý nước thải
- Quản lý và xử lý chất thải rắn
- Thực hành hóa kỹ thuật môi trường
- Bản đồ học
- Quản lý chất thải nguy hại
- Thực hành xử lý nước thải
- Công nghệ sản xuất sạch hơn
- Công nghệ xử lý tiếng ồn, độ rung
- Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
- Độc chất môi trường
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản