Kiểm Soát Viên Nâng Cao

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ

Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Viên Nâng Cao

Nhằm nâng cao kỹ năng kiểm tra, kiểm soát của Kiểm soát viên, giúp giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động, là nền tảng cho công việc kiểm soát doanh nghiệp. Với tình hình đó, trường Doanh Chủ đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo đặc biệt: Kiểm Soát Viên Nâng Cao. Doanh Chủ trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự chương trình nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đối tượng là Ban kiểm soát & Kiểm soát viên tại các công ty.

Đối Tượng Tham Gia

Các thành viên BKS Công ty Cổ Phần (đặc biệt là các công ty niêm yết), kiểm soát viên công ty TNHH 1 Thành viên, kiểm soát viên các công ty nhà nước, các tổng công ty cần kiểm soát vốn,…và những cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

Thời Lượng

Theo quy định khóa học Kiểm Soát Viên Nâng Cao

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Viên Nâng Cao


- Kỹ thuật kiểm tra sổ sách, chứng từ Kế toán
- Kỹ thuật kiểm soát các hoạt động chủ yếu trong Doanh nghiệp
- Nguyên tắc xây dựng cơ chế giám sát để phòng ngừa rủi ro, lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của KSV
- Đánh giá qui chế hiện hành và điều chỉnh bổ sung qui chế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ
Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào Tạo Doanh C
Điện thoại: (848)62934986, (848)62934985
Website: http://doanhchu.com - Email: info@doanhchu.com
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ bao gồm: DoanhChủ.Investor Training –Đầu Tư Cá Nhân - Trong đó chia thành nhiều cấp độ: Start.Invest (Nền tảng), Pro.Stock (Chứng khóan chuyên sâu), Pro.Land (Bất động sản chuyên sâu), Pro.Gold (Đầu tư vàng Chuyên nghiệp) dành cho nhà đầu tư về kinh nghiệm kinh doanh vàng, bất động sản, chứng khoán,…đặc biệt được phép đào tạo Chứng chỉ Hành nghề Kinh Doanh Bất động sản theo quy định của Bộ Xây dựng, DoanhChủ. People Training – Phát triển Con người: Corporate Training, Personal Coaching, Leadership Training, Career Training - Khóa đào tạo về phát triển bản thân dành cho cá nhân & doanh nghiệp, tạo nên bản lĩnh trong sự nghiệp, sự tự tin trong cuộc sống, phát huy tốt nhất nội lực của cá nhân & doanh nghiệp, DoanhChủ.247: DoanhChủ.IIC – Câu lạc bộ Nhà Đầu Tư Cá Nhân với gần 100 Hội viên, DoanhChu.B-books - Những chương trình cập nhật kiến thức & kinh nghiệm kinh doanh để học viên tự phát triển sau khóa học, DoanhChủ.Event – Sự kiện: DoanhChủ.Show (Chương trình Truyền hình), DoanhChủ.Seminar (Hội nghị) - Chương trình kết nối, tư vấn. tầm nhìn: Doanh Chủ khẳng định trở thành Trường Đào Tạo & Phát Triển Con Người (Chain of Education & People Development). Phương châm đào tạo: Chú trọng thực tiễn, tập trung vào Thực hành – ứng dụng Kinh nghiệm dành cho Nhà đầu tư & Doanh nhân & Doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản