Kinh Doanh Du Lịch

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC

Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Du Lịch

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia kinh doanh du lịch, có hiểu biết sâu về đất nước và văn hoá Việt Nam, có kiến thức và nghiệp vụ quản lý kinh doanh du lịch, sử dụng được ngoại ngữ (trình độ B) và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý hướng dẫn viên du lịch
- Quản lý kinh doanh lữ hành
- Quản lý kinh doanh khách sạn
- Quản lý kinh doanh nhà hàng
- Quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp du lịch
- Quản lý một khu du lịch, một điểm du lịch, một công ty du lịch
- Tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh du lịch

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao đẳng Hoan Châu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Du Lịch


- Kiến thức giáo dục đại cương: 27 tín chỉ
+ Triết học Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Kinh tế học Mác - Lênin
+ Thống kê học
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Môn cơ sở + chuyên ngành gồm 153 tín chỉ
+ Kinh doanh du lịch: Tổng quan về du lịch; Kinh doanh du lịch; Kinh doanh lữ hành; Kinh doanh khách sạn; Kinh doanh nhà hàng; Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; Tâm lý kinh doanh du lịch...
+ Việt Nam học: Lịch sử Việt Nam; Kinh tế Việt Nam; Địa lý Việt Nam (địa lý tự nhiên, kinh tế và du lịch); Cơ sở văn hoá Việt Nam...
+ Quản lý doanh nghiệp du lịch: Khoa học quản lý; Quản lý nhân lực; Tài chính của doanh nghiệp du lịch; Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại - dịch vụ...

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC
Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Hoan Châu
Điện thoại: (038)3623750; (038)8934242
Website: http://www.hoanchau.edu.vn - Email: daotao@hoanchau.edu.vn
- Hoan Châu là tên cũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo và có quy mô rộng khắp cả nước lúc bấy giờ. Nghĩa quân đã giải phóng được cả nước khỏi ách thống trị vô cùng hà khắc của nhà Đường, giành chính quyền và giữ được chính quyền trong 10 năm. Mai Thúc Loan tự xưng Đế chứ không xưng Vương. Ông thể hiện sức mạnh đối trọng của triều đại Mai Hắc Đế đối với nhà Đường lúc bấy giờ.
- Hoan Châu còn là hậu cứ của cuộc chiến đấu chống quân Nguyên - Mông. Để an lòng Tướng Sỹ, vua Trần viết lên thuyền rồng 2 câu thơ: “Cối kê cựu sự quân tu ký/ Hoan Diễn do tồn thập vạn binh”
- Ý nhà vua muốn nhắc nhở chuyện cũ: Bị Phù Sai đánh cho tơi tả, Câu Tiễn chỉ tròn 5.000 tàn quân rút về Cối kê, sau đó phản công và dành thắng lợi. Chúng ta còn đất Hoan Diễn (Hoan Châu) và 10 vạn binh ở đó. Hãy yên tâm...
Hoan Châu còn có một ý nghĩa khác: cụ tổ của dòng họ Hoàng Xuân, nhánh Tiên Bồng, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An, có tên là Hoàng Xuân Thì (Thời), Nam Cát, Nam Đường, Nghệ An. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680), tên cụ được khắc ở bia thứ 5 bên phải từ cổng chính vào Quốc Tử Giám. Cụ được Nhà vua sai trấn thủ đất Hoan châu và lấy con gái Tiến sĩ Ngô Trí Hoà người Diễn Châu. Với “cái duyên” đó, họ Hoàng Xuân phát triển rực rỡ trên đất Hoan Diễn cho đến ngày nay - trong đó có Hoàng Xuân Thảo, Hoàng Xuân Nam, Hoàng Xuân Trừ, Hoàng Xuân Lâm,v.v...
- Trường cao đẳng Hoan Châu được thành lập theo quyết định số 3545/QĐ - BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.Trường cao đẳng Hoan Châu có địa thế nằm sát biển Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ an, có không gian đẹp, không khí trong lành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản