Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC

Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia công nghệ phần mềm tin học, sử dụng được tiếng Anh (trình độ B) trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng quản lý và vận hành mạng máy vi tính của cơ quan/ doanh nghiệp, thiết kế và cài đặt các phần mềm quản lý, tổ chức xử lý các thông tin trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng, thương mại điện tử, v.v…

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao đẳng Hoan Châu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức giáo dục đại cương: 21 tín chỉ
+ Triết học Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Môn cơ sở + chuyên ngành gồm 159 tín chỉ
+ Những khái niệm cơ bản, Windows, Internet, Email
+ Winword, Powerpoint
+ Excel cơ sở và nâng cao
+ Access cơ sở và nâng cao
+ Toán rời rạc (phần tập hợp, tổ hợp và logic mệnh đề)
+ Toán rời rạc (phần lý thuyết đồ thị)
+ Cấu trúc dữ liệu (3) + Giải thuật (3)
+ Kiến trúc máy tính
+ Đồ hoạ máy tính
+ Lập trình Java cơ sở
+ Lập trình C++ cơ sở
+ Quản trị mạng
+ Kỹ nghệ phần mềm
+ ASP/Javascript/PHP/VB Script
+ Và một số môn khác

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC
Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Hoan Châu
Điện thoại: (038)3623750; (038)8934242
Website: http://www.hoanchau.edu.vn - Email: daotao@hoanchau.edu.vn
- Hoan Châu là tên cũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo và có quy mô rộng khắp cả nước lúc bấy giờ. Nghĩa quân đã giải phóng được cả nước khỏi ách thống trị vô cùng hà khắc của nhà Đường, giành chính quyền và giữ được chính quyền trong 10 năm. Mai Thúc Loan tự xưng Đế chứ không xưng Vương. Ông thể hiện sức mạnh đối trọng của triều đại Mai Hắc Đế đối với nhà Đường lúc bấy giờ.
- Hoan Châu còn là hậu cứ của cuộc chiến đấu chống quân Nguyên - Mông. Để an lòng Tướng Sỹ, vua Trần viết lên thuyền rồng 2 câu thơ: “Cối kê cựu sự quân tu ký/ Hoan Diễn do tồn thập vạn binh”
- Ý nhà vua muốn nhắc nhở chuyện cũ: Bị Phù Sai đánh cho tơi tả, Câu Tiễn chỉ tròn 5.000 tàn quân rút về Cối kê, sau đó phản công và dành thắng lợi. Chúng ta còn đất Hoan Diễn (Hoan Châu) và 10 vạn binh ở đó. Hãy yên tâm...
Hoan Châu còn có một ý nghĩa khác: cụ tổ của dòng họ Hoàng Xuân, nhánh Tiên Bồng, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An, có tên là Hoàng Xuân Thì (Thời), Nam Cát, Nam Đường, Nghệ An. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680), tên cụ được khắc ở bia thứ 5 bên phải từ cổng chính vào Quốc Tử Giám. Cụ được Nhà vua sai trấn thủ đất Hoan châu và lấy con gái Tiến sĩ Ngô Trí Hoà người Diễn Châu. Với “cái duyên” đó, họ Hoàng Xuân phát triển rực rỡ trên đất Hoan Diễn cho đến ngày nay - trong đó có Hoàng Xuân Thảo, Hoàng Xuân Nam, Hoàng Xuân Trừ, Hoàng Xuân Lâm,v.v...
- Trường cao đẳng Hoan Châu được thành lập theo quyết định số 3545/QĐ - BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.Trường cao đẳng Hoan Châu có địa thế nằm sát biển Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ an, có không gian đẹp, không khí trong lành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản