Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên

Công Ty Cổ Phần IEFA

131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên

Việc động viên nhân viên của mình không phải là việc mà ai cũng có thể làm được và làm tốt. Đối với các nhà lãnh đạo, quản lý việc động viên nhân viên còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này chúng tôi đã mở lớp dạy kỹ năng động viên nhân viên. Qua lớp học này học viên sẽ nhận thức tầm quan trọng của việc tạo động lực và khuyến khích nhân viên, thấu hiểu bản chất nhu cầu của người lao động, từ đó có những kỹ năng, công cụ và phương pháp cần thiết để thúc đẩy từng con người trong nhóm vận hành theo định hướng của tổ chức. Nhận biết bản chất của những biểu hiện trong hành vi có liên quan đến động lực làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, biết cách cải thiện tình hình làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp, chọn lựa cách giải quyết phù hợp với cơ sở để tạo động lực cho nhân viên.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà quản lý, trưởng nhóm nhân viên của các doanh nghiệp.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Động Viên Nhân Viên


- Động viên là gì.
- Tầm quan trọng của sự động viên.
- Cốt lõi của sự động viên.
- Các học thuyết động viên.
- Một số hình thức động viên tại doanh nghiệp.
- Các hành vi làm cho nhân viên được tự động viên.
- Phong cách động viên.

Công Ty Cổ Phần IEFA
131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Cổ Phần IEFA
Điện thoại: (08)62741667 - (08)35072986
Website: http://www.sangd.com -
Ngày 02/10, bộ xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công Ty Cổ Phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Công Ty Cổ Phần IEFA có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ, quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng, thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của bộ xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về sở xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
Đồng bộ tài khoản