Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội

Công Ty Cổ Phần IEFA

131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội

"Những gì chúng ta biết chỉ như giọt nước, những gì chúng ta chưa biết như đại dương mênh mông" - Anhxtanh. Chúng ta không thể biết tất cả và càng không thể làm tất cả. Vì vậy làm việc tập thể là hoạt động không thể thiếu đối với mỗi con người, mỗi tổ chức và xã hội. Lịch sử cho thấy chúng ta làm việc đồng đội rất hiệu quả khi tổ quốc bị xâm lăng. Nhưng trong thế giới hòa bình thì kỹ năng làm việc tổ đội là kỹ năng đặc biệt thiếu của người Việt Nam. Người Việt mình vốn rất thông minh và khỏe mạnh nếu biết cách kết hợp cùng nhau sẽ giúp tập thể phát triển rất mạnh. Với khóa học Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội sẽ giúp học viên nâng cao các kỹ năng làm việc tổ đội để hợp tác, sống tự tin, hạnh phúc và thành đạt.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh, sinh viên và những học viên đã và đang đi làm tại các doanh nghiệp.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội


- Đồng đội là gì.
- Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội
- Các giai đoạn phát triển của một đội
- Cần làm gì để xây dựng một đội hiệu quả.

Công Ty Cổ Phần IEFA
131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Cổ Phần IEFA
Điện thoại: (08)62741667 - (08)35072986
Website: http://www.sangd.com -
Ngày 02/10, bộ xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công Ty Cổ Phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Công Ty Cổ Phần IEFA có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ, quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng, thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của bộ xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về sở xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
Đồng bộ tài khoản