Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM

19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề giúp học viên xác định đúng vấn đề cần giải quyết. Nắm được quy trình giải quyết vấn đề. Áp dụng quy trình để giải quyết vấn đề một cách hệ thống. Áp dụng phương pháp sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhân viên, quản lý lãnh đạo của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề


Nội dung chương trình đào tạo:
- Vấn đề là gì
- Phân loại vấn đề
- Những sai lầm khi giải quyết vấn đề
- Quy trình giải quyết vấn đề
- Phương pháp phát hiện vấn đề
- Phương pháp mô tả đúng vấn đề
- Phương pháp xác định mục tiêu khi giải quyết vấn đề
- Công cụ phát sinh phương án giải quyết vấn đề
- Phương pháp đánh giá và lựa chọn giải pháp
- Kỹ năng thực thi giải pháp

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM
19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận
Điện thoại: 04.22113773
Website: http://www.thucnhanmoi.com - Email: thucnhanmoi@gmail.com
Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức Nhận Mới (TNM) là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung cấp giải pháp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Sứ mệnh của Công ty “Con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”, bằng một phương pháp tiếp cận khác biệt TNM cam kết mang đến các giải pháp hữu hiệu trong Đào tạo và quản lý con người cho Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định các giá trị cốt lõi của thương hiệu TNM là dịch vụ Đào tạo chuyên nghiệp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp trong việc quản lý con người. Cung cấp giảng viên và chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các công ty đào tạo tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản