Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Lãnh Đạo Nhóm

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm

Khóa học thiết kế nhằm trình bày cho các học viên kiến thức cập nhật về lãnh đạo, trang bị một số kỹ năng lãnh đạo thiết yếu trong công tác trên hai phương diện: năng lực và kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển tổ chức; năng lực điều hành và chỉ huy; kiến thức và kỹ năng lãnh đạo nhóm làm việc; qua đó giúp học viên thấy được vai trò và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị.

Đối Tượng Tham Gia

Đây là khóa tập huấn được thiết kế riêng dành cho học viên MBA Troy của Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội liên kết với trường Đại học Troy, Hoa Kỳ

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm


Nội dung khóa học cần đạt được:
- Định nghĩa được lãnh đạo là gì;
- Phân biệt được những nội hàm trong khái niệm này;
- Xác định được vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo;
- Trình bày được các khái niệm “năng lực”, “hiệu quả” trong lãnh đạo và “thực thi công việc”;
- Phân tích những ưu và nhược điểm của công tác lãnh đạo và quản lý hiện nay tại Ngân hàng Nhà nước nhằm có các cải tiến cần - - - Trình bày được nhóm làm việc (team) là gì.
- Phân biệt được các vai trò khác nhau trong nhóm làm việc, các yếu tố để nhóm làm việc hiệu quả;
- Vận dụng được một số kỹ thuật lãnh đạo, điều hành và chỉ huy trong quá trình lãnh đạo và quản lý tại cơ quan, đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc cải tiến kỹ năng lãnh đạo và quản lý phù hợp, mang tính thực tiễn cao;
- Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo và quản lý trong quá trình phát triển của cơ quan/đơn vị.

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội
Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (84-4)37549901
Website: http://cite.ueb.edu.vn - Email: cite_ueb@vnu.edu.vn
Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.
Đồng bộ tài khoản