TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khóa Học TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Giới Thiệu TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.

Cơ Sở Vật Chất TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Trung Tâm ĐT Và GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội với môi trường học tập và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị quạt, máy chiếu, phòng học thoáng mát, sạch sẻ. Hệ thống nước uống tự động dành cho sinh viên, học viên.

Thông Tin Liên Hệ TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Trung Tâm ĐT&GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84-4) 3754 9901
Fax: (84-4) 3754 9728
Email: cite_ueb@vnu.edu.vn
Website: http://cite.ueb.edu.vn

Đồng bộ tài khoản