Quản Lý Theo Kết Quả

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Theo Kết Quả

Quản lý theo kết quả là hướng đến những đầu ra và mục tiêu cần đạt được trên cơ sở sử dụng những nguồn lực đầu vào hợp lý và có hiệu quả. Các hoạt động nhằm biến đổi nguồn lực đầu vào thành đầu ra. Những hoạt động này là có định hướng và có kế hoạch để bảo đảm hướng đi đúng đắn. Tất cả nhóm hoạt động này nằm trong phạm vi của tổ chức (đơn vị chủ dự án) và tổ chức có thể tác động hay kiểm soát được.

Đối Tượng Tham Gia

Những nhà lãnh đạo, quản lý công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Theo Kết Quả


Nội dung khóa học kết hợp giữa bài giảng, bài tập tình huống và thảo luận nhóm. học viên sẽ có thể rút ra ra bài học gì từ kinh nghiệm quốc tế cho cải cách hành chính ở Việt Nam; xây dựng các chỉ số thực thi công tác trong Quản lý theo kết quả và đo lường các kết quả theo chỉ số trong Quản lý theo kết quả.

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội
Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (84-4)37549901
Website: http://cite.ueb.edu.vn - Email: cite_ueb@vnu.edu.vn
Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.
Đồng bộ tài khoản