Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh ĐH Benedictine - Hoa Kỳ

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội

Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm kèm theo của đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tất cả các sinh viên thuộc hệ thống của Benedictine trên toàn thế giới đều được nhận một loại văn bằng và bảng điểm như nhau. 1/2 chương trình học sẽ do đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ đại học Benedictine, Hoa Kỳ, 1/2 chương trình học còn lại sẽ do các giáo viên Việt Nam là những thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài đảm nhận. Trong quá trình học với các giáo viên đến từ đại học Benedictine, sẽ có các phiên dịch giàu kinh nghiệm hỗ trợ.

Đối Tượng Tham Gia

- Có một bằng đại học được công nhận tại Việt Nam
- Có 2 năm kinh nghiệm (tính cả thời gian làm thêm trong quá trình đi học)
- Vượt qua kỳ phỏng vấn với đại diện của trường Benedictine và trường ĐHKT, ĐHQGHN

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khóa học.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh


1/2 chương trình học sẽ do đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ đến từ đại học Benedictine, Hoa Kỳ, 1/2 chương trình học còn lại sẽ do các giáo viên Việt Nam là những thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài đảm nhận. Trong quá trình học với các giáo viên đến từ đại học Benedictine, sẽ có các phiên dịch giàu kinh nghiệm hỗ trợ.
- Nội dung môn học:
+ Leadership and Ethics In a Global Environment
+ Organization Behavior
+ Entrepreneurship
+ Financial Accoounting
+ Business Statistic
+ Financial Management
+ Strategic Management

TTĐT & GD Quốc Tế CITE - Đại Học Kinh Tế QG Hà Nội
Phòng 106 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (84-4)37549901
Website: http://cite.ueb.edu.vn - Email: cite_ueb@vnu.edu.vn
Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục & Đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.
Đồng bộ tài khoản