Kỹ Năng Phỏng Vấn

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt

347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Nhà Tuyển Dụng

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá theo thứ tự ưu tiên, xây dựng được hệ thống câu hỏi để đánh giá ứng viên, xây dựng môi trường phỏng vấn hiệu quả, thực hiện các bước phỏng vấn, tổng hợp và đánh giá ứng viên.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Nhà Tuyển Dụng

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Nhà Tuyển Dụng

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Nhà Tuyển Dụng


- Quy trình phỏng vấn tuyển dụng
- Xây dựng hệ thống đánh giá ứng viên
- Xây dựng hệ thống câu hỏi
- Một số công cụ trong phỏng vấn
- Nguyên tắc phỏng vấn
- Tạo môi trường phỏng vấn
- Thực hành

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt
347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: 0936311668
Website: http://www.tamviet.edu.vn - Email: info@tamviet.edu.vn
Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tâm Việt và cũng là hình ảnh của Tâm Việt trong tâm trí tất cả các thành viên và công chúng.
Đồng bộ tài khoản