Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt

347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi

Biết đặt câu hỏi đúng sẽ có tác dụng rất lớn đối với thành công của bạn, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong việc điều hành công việc, lãnh đạo nhân viên, lẫn đàm phán kinh doanh. Đặt câu hỏi sai là đồng nghĩa với việc không nhận được thông tin có ích, hoặc không nhận được câu trả lời mà bạn cần cho những quyết định quan trọng của mình. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:
- Biết cách đặt câu hỏi phù hợp để thu nhận thông tin hiệu quả
- Áp dụng linh hoạt các cách đặt câu hỏi trong từng tình huống, lĩnh vực cụ thể
- Hình thành thói quen chuyên nghiệp trong giải quyết công việc

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi


- Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
+ Khái niệm và tầm quan lắng nghe
+ Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
+ Chu trình lắng nghe
- Kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả
+ Các loại câu hỏi
+ Câu hỏi trong thuyết trình
+ Câu hỏi trong lắng nghe
+ Câu hỏi trong bán hàng

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt
347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: 0936311668
Website: http://www.tamviet.edu.vn - Email: info@tamviet.edu.vn
Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tâm Việt và cũng là hình ảnh của Tâm Việt trong tâm trí tất cả các thành viên và công chúng.
Đồng bộ tài khoản