Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz

115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Các sự kiện, các dự án luôn liên quan đến mối quan hệ và sử dụng nhiều nguồn lực thời gian, vật chất cũng như con người…, qua đó yêu cầu đặt ra cho các nhà quản lý dự án ngày càng cao và chuyên nghiệp. Khóa học này sẽ mang lại cho bạn những tri thức thiết yếu qua các bài học chi tiết từ việc thấu hiểu vai trò của người quản lý, mô hình quản lý dự án, kỹ năng quản lý điều hành dự án, tới việc hoạch định thực hiện dự án sao cho có hiệu quả nhất. Khóa học giúp bạn trở thành một nhà quản lý dự án có năng lực thực sự và có uy tín.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, tổ chức
- Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các Phòng/Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp.
- Những người đi làm trong các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Dự Án


Nội dung chương trình đào tạo:
- Phần I: Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án
+ Phân biệt hoạt động, dự án và chương trình.
+ Định nghĩa dự án.
+ Phân loại dự án.
- Phần II: Giới thiệu sơ lược về các kiến thức và kỹ năng cần có để quản lý dự án
+ Quản lý sự phối hợp.
+ Quản lý phạm vi.
+ Quản lý thời gian.
+ Quản lý chi phí.
+ Quản lý chất lượng.
+ Quản lý nguồn nhân lực.
+ Quản lý truyền thông.
+ Quản lý rủi ro.
+ Quản lý mua sắm.
- Phần III: Quy trình quản lý dự án
+ Vòng đời dự án.
+ Các quy trình quản lý.
+ Mục đích các nhóm quy trình.
+ Đặc điểm của các nhóm quy trình.
+ Quy trình thiết lập.
+ Quy trình kế hoạch.
+ Quy trình thực hiện.
+ Quy trình kiểm soát.
+ Quy trình kết thúc.
- Phần IV: Các yếu tố tác động đến dự án
+ Các chủ thể của dự án.
+ Môi trường dự án.
- Phần V: Các vấn đề liên quan đến quản lý dự án trong doanh nghiệp
+ Doanh nghiệp dựa vào dự án.
+ Doanh nghiệp không dựa vào dự án.
- Phần VI: Tài liệu tham khảo về quản lý dự án

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
Điện thoại: 0835035150
Website: http://reiz.edu.vn - Email: info@reiz.edu.vn
Reiz là một thương hiệu về đào tạo và tư vấn, được sinh ra từ một tầm nhìn “chất lượng cuộc sống và công việc được nâng cao bằng việc phát triển tiềm năng con người và năng lực cạnh tranh của tổ chức”. Reiz là một đội ngũ giàu khát vọng và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tầm nhìn và niềm tin rằng chất lượng cuộc sống được nâng cao và hoàn thiện bằng việc phát triển sức mạnh tiềm năng của con người. Chúng tôi sở hữu những kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp đã được ứng dụng cũng như hệ thống hóa một cách khoa học và nghệ thuật. Chúng tôi chú ý đến ROI & KPI trong các giải pháp. Triển khai các giải pháp độc đáo, hiệu quả và có thể đo lường được. Chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong dịch vụ và giải pháp của mình, cung cấp các giải pháp để hỗ trợ đối tác, khách hàng đạt được mục tiêu của mình như một chiến lược khôn ngoan.
Đồng bộ tài khoản