Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM

19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Chúng ta đều biết yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong việc triển khai một chiến lược, một chính sách là sự ủng hộ, đồng lòng, cam kết thực hiện của tập thể nhân viên. Chúng ta thường thấy nhiều chính sách, chiến lược đi vào bế tắc, thậm chí đổ bể do không được tập thể nhân viên ủng hộ, đồng lòng thực hiện. Đó là nhà quản lý khi triển khai một chính sách hay một chiến lược chưa nắm được nghệ thuật “Quản lý sự thay đổi”.
Chương trình này cung cấp một công cụ giúp nhà quản lý thực hiện và quản lý sự thay đổi phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân viên và đảm bảo sự thành công.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản lý, lãnh đạo của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi


Nội dung chương trình đào tạo:
- Bản chất của sự thay đổi
- Những phản ứng thường thấy của nhân viên khi tổ chức áp dụng những thay đổi, chủ trương mới ...
- Lỗi thường gặp của các nhà quản lý khi tiến hành những thay đổi, áp dụng những chủ trương mới trong một tổ chức
- Xây dựng quy trình chuẩn cho việc thực hiện thay đổi
- Những kỹ năng thiết yếu của nhà quản lý đối với việc thực hiện thay đổi thành công
- Bài tập thực hành: Chọn một vấn đề thực tế của tổ chức để xây dựng quy trình thay đổi

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM
19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận
Điện thoại: 04.22113773
Website: http://www.thucnhanmoi.com - Email: thucnhanmoi@gmail.com
Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức Nhận Mới (TNM) là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung cấp giải pháp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Sứ mệnh của Công ty “Con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”, bằng một phương pháp tiếp cận khác biệt TNM cam kết mang đến các giải pháp hữu hiệu trong Đào tạo và quản lý con người cho Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định các giá trị cốt lõi của thương hiệu TNM là dịch vụ Đào tạo chuyên nghiệp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp trong việc quản lý con người. Cung cấp giảng viên và chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các công ty đào tạo tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản