Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt

347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc

“Thời gian là vàng”. Ai cũng có một tài sản như nhau là 1440 phút mỗi ngày, nhưng cách chúng ta sử dụng tài sản đó như thế nào sẽ tạo nên sự khác biệt giữa mọi người. Nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập quốc tế đang mang lại cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nhiều cơ hội phát triển. Việc quản lý thời gian cho các công việc để không chồng chéo lên nhau là một vấn đề đáng được quan tâm trong thời đại ngày nay. Vì vậy khoá học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc của Tâm Việt nhằm nâng cao kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có thể:
- Hiểu rõ giá trị của thời gian
- Có phương pháp quản lý thời gian tốt nhất
- Lập kế hoạch thực hiện công việc

Đối Tượng Tham Gia

Cộng đồng

Thời Lượng

Học 6 buổi 1 tuần bắt đầu từ 18h - 20h30 tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc


- Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả
+ Nguyên tắc hành động
+ Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)
+ Học qua trải nghiệm
+ Quy trình học kỹ năng
- Quản lý thời gian
+ Giá trị của thời gian
+ Các phương pháp quản lý thời gian
+ Quản lý tư duy
- Chuẩn bị lập kế hoạch
+ Xác định mục tiêu
+ Liệt kê các công việc cần làm
+ Xếp thứ tự ưu tiên
+ Lập chương trình
+ Đặt tiêu chuẩn đánh giá
+ Chuẩn bị các nguồn lực
+ Lập kế hoạch dự phòng
+ Xác định các điểm kiểm soát

Ưu Đãi Chung

Sinh viên, học sinh: 295.000đ/người/khóa

Trung Tâm ĐT & PT Kỹ Năng Con Người Tâm Việt
347 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: 0936311668
Website: http://www.tamviet.edu.vn - Email: info@tamviet.edu.vn
Với niềm đam mê và khát khao thực hiện sứ mệnh cao cả, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Tuyên bố sứ mệnh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tâm Việt và cũng là hình ảnh của Tâm Việt trong tâm trí tất cả các thành viên và công chúng.
Đồng bộ tài khoản