Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz

115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa

Trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, gian trưng bày hàng hóa chính là bộ mặt, là ấn tượng ban đầu của doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng, góp phần làm tăng giá trị cho sản phẩm ở tính thẩm mỹ, dễ tiếp xúc với khách hàng. Đây chính là một người bán hàng thầm lặng, cạnh tranh rất đơn giản, đầy hiệu quả và dễ ứng dụng, có thể thực hiện ngay, từ đó làm gia tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp. Chương trình đào tạo “Kỹ năng trưng bày hàng hóa” của REIZ mang đến những kiến thức thiết thực, sát thực tế với nhu cầu doanh nghiệp hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhân viên, quản lý bán hàng ở cửa hàng, siêu thị.

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa


Nội dung chương trình đào tạo:
- Phần I: Tổng quan về trưng bày
+ Vai trò của Merchandizing
+ Bản chất của trưng bày (Merchandizing).
+ Thực hành.
- Phần II: Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm
+ Vị trí (Hot Spot).
+ Thành khối (Grouping).
+ Thu hút (Eye catching).
+ Hàng trọng tâm (Monthly Focus).
+ Tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm của DN.
- Phần III: Các nguyên tắc và tiêu chuẩn trưng bày POSM
+ Dễ nhìn (Visibility).
+ Liên kết với sản phẩm (Product connectivity).
+ Lặp lại (Repetition).
+ Bảo vệ khu vực (Secure teritory).
+ Duy trì (Maintenance).
+ Tiêu chuẩn trưng bày POSM của doanh nghiệp.
+ Thực hành
- Phần IV: Tâm lý khách hàng
+ Ứng dụng tâm lý khách hàng trong việc thực hiện trưng bày.
+ Trở ngại trong trưng bày và cách khắc phục.
- Phần V: Quy trình thực hiện
+ Đánh giá các cơ hội trưng bày.
+ Giao tiếp nắm tâm lý, thông tin của khách hàng.
+ Thống nhất trưng bày cho sản phẩm
+ Điều chỉnh tình trạng hiện có.
+ Lấy ý kiến cam kết của khách hàng.
+ Đánh giá kết quả.
- Phần VI: Tổng kết, đánh giá khóa học

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn Reiz
Điện thoại: 0835035150
Website: http://reiz.edu.vn - Email: info@reiz.edu.vn
Reiz là một thương hiệu về đào tạo và tư vấn, được sinh ra từ một tầm nhìn “chất lượng cuộc sống và công việc được nâng cao bằng việc phát triển tiềm năng con người và năng lực cạnh tranh của tổ chức”. Reiz là một đội ngũ giàu khát vọng và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tầm nhìn và niềm tin rằng chất lượng cuộc sống được nâng cao và hoàn thiện bằng việc phát triển sức mạnh tiềm năng của con người. Chúng tôi sở hữu những kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp đã được ứng dụng cũng như hệ thống hóa một cách khoa học và nghệ thuật. Chúng tôi chú ý đến ROI & KPI trong các giải pháp. Triển khai các giải pháp độc đáo, hiệu quả và có thể đo lường được. Chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong dịch vụ và giải pháp của mình, cung cấp các giải pháp để hỗ trợ đối tác, khách hàng đạt được mục tiêu của mình như một chiến lược khôn ngoan.
Đồng bộ tài khoản