Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng

Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng nhằm trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và kiến thức kỹ thuật chuyên môn vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - Xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng, có chuẩn mực đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội. Người tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng có khả năng tham gia xây dựng dự án, lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và khai thác các hệ thống Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng về nhà, giao thông, nước ở vị trí công việc khác nhau của kỹ sư: thiết kế, vận hành khai thác, sửa chữa, quản lý sản xuất hoặc giảng dạy, nghiên cứu,...Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng cần có những năng lực như sau:
- Khả năng áp dụng Toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
- Khả năng xây dựng và tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong các hệ thống Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
- Khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống, quy trình quản lý, khai thác, sửa chữa, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc
- Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật hạ tầng cơ sở
- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng


- Học kỳ 1 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Toán cao cấp 1, Giáo dục thể chất 1,...)
- Học kỳ 2 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Toán cao cấp 2, Nguyên lý quy hoạch,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Giáo dục thể chất 3, Kỹ thuật điện,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 14 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Sức bền vật liệu 1, Mạng lưới giao thông và vận tải HKCC,...)
- Học kỳ 5 gồm 6 môn 14 tín chỉ (Giáo dục thể chất 5, Cơ đất - nền móng, Cơ học kết cấu,...)
- Học kỳ 6 gồm 5 môn 14 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành KTĐT, Quy hoạch mạng năng lượng đô thị, Kết cấu hạ tầng,...)
- Học kỳ 7 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Quy hoạch cấp nước đô thị, Quy hoạch thoát nước đô thị, Cây xanh đô thị,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản