Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng

Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng nhằm trang bị cho người tốt nghiệp kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và kiến thức kỹ thuật chuyên môn vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng, có chuẩn mực đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội. Người tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng có khả năng tham gia xây dựng dự án, lập dự án, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và khai thác các hệ thống Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng về nhà, giao thông, nước ở vị trí công việc khác nhau của kỹ sư: thiết kế, vận hành khai thác, sửa chữa, quản lý sản xuất hoặc giảng dạy, nghiên cứu,...Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng cần có những năng lực như sau:
- Khả năng áp dụng toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
- Khả năng xây dựng và tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong các hệ thống Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
- Khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống, quy trình quản lý, khai thác, sửa chữa, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc.
- Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 21 tín chỉ (Toán Cao Cấp 1, Hóa Đại Cương, Tin Học Đại Cương,...)
- Học kỳ 2 gồm 10 môn 32 tín chỉ (Vật Lý A1, Ngoại Ngữ 2, Vẽ Kỹ Thuật,...)
- Học kỳ 3 gồm 10 môn 30 tín chỉ (Toán Cao Cấp 3, Toán ứng Dụng, Vật Lý Đại Cương 2,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 28 tín chỉ (Kinh Tế Chính Trị 2, Trắc Địa, Địa Chất Thủy Văn,...)
- Học kỳ 5 gồm 10 môn 26 tín chỉ (Môi Trường & Con Người, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Thực Tập Trắc Địa,...)
- Học kỳ 6 gồm 10 môn 31 tín chỉ (Địa Lý Kinh Tế Việt Nam, Xã Hội Học, Kết Cấu Thép Gỗ,...)
- Học kỳ 7 gồm 8 môn 24 tín chỉ (Lịch Sử Đảng, Điện Tử ứng Dụng, Tổ Chức Thi Công,...)
- Học kỳ 8 gồm 5 môn 18 tín chỉ (Tư Tưởng Hồ Chí MInh, Đồ án QH Công Trình KTĐT, Khai Thác & Bảo Vệ Tài Nguyên,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản