Kỹ Thuật Lập Trình .Net Với C# 4.0

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình .Net Với C# 4.0

Cung cấp kiến thức nền tảng về Visual Studio 2010 và .Net Framework 4.0. Cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình. Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C# 4.0. Cung cấp các kiến thức cơ bản về CSDL quan hệ. Trang bị kiến thức chuyên sâu về công nghệ ADO.NET 4.0 với ngôn ngữ C# 4.0. Rèn luyện kỹ năng xây dựng các xử lý truy xuất, cập nhật dữ liệu trên ADO.NET. Cung cấp kiến thức về LINQ và Entity Framework. Áp dụng công nghệ Webforms xây dựng tầng trình diễn (Presentation) cho các ứng dụng. Áp dụng công nghệ ADO.NET để kết nối, xử lý cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng quản lý. Hiểu được tính năng, ưu nhược điểm của các công nghệ hiện đại trong .NET phiên bản mới như WPF, WCF, LINQ, Silver Light.

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho những người bắt đầu học lập trình.
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0

Nội Dung Khóa Học Lập Trình .Net Với C# 4.0- Phần 1:
+ Tổng quan về .Net Framework 4.0
+ Kiểu dữ liệu và biến
+ Các cấu trúc điều khiển cơ bản
+ Kiểu struct và Array
+ Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
+ Tính thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism) của class
+ Delegate và Event
+ Lớp trừu tượng (Abstract class) và lớp giao tiếp (Interface)
+ Collections và Generics
+ Các kiến thức cơ bản về SQL Server
- Phần 2:
+ Tổng quan về ADO.Net 4.0
+ Kết nối với CSDL - Connection
+ Mô hình kết nối - Connection Model
+ Mô hình ngắt kết nối (Disconnected Model)
+ LINQ cơ bản
+ Entity Framework (EF)

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản