Kỹ Thuật Lập Trình PHP

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình PHP

Khóa học sẽ giúp các bạn học viên nắm bắt được các kỹ thuật thiết kế trang Web. Lập trình Web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ PHP. Nắm vững các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến việc kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn như: xây dựng website của một tổ chức, xây dựng website thương mại điện tử, xây dựng website quản lý, …

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ PHP và lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP
- Lập trình viên muốn trang bị thêm một cách có hệ thống về ngôn ngữ lập trình Web mã nguồn mở, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học kỹ thuật lập trình PHP

Nội Dung Khóa Học Lập Trình PHP


- Phần 1:
+ Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP, môi trường phát triển ứng dụng Web với PHP
+ HTML và CSS cơ bản
+ Ngôn ngữ lập trình PHP
+ Mảng
+ Xây dựng giao diện Web với Form và các điều khiển cơ sở
- Phần 2:
+ Xây dựng giao diện Web với Form và các điều khiển cơ sở
+ JavaScript cơ bản
+ Kết hợp PHP và JavaScript
+ Lập trình hướng đối tượng với PHP
+ Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng
+ Xử lý tập tin và thư mục
+ Đối tượng Session và Cookie
+ PHP Email và Secure Email
+ XML (khái niệm và các xử lý đơn giản)
+ Triển khai upload ứng dụng lên host

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản