Lập Trình HTML5 / CSS3 / Javascript Online

TT Đào Tạo Công Nghệ Mạng & Lập Trình Việt Chuyên

740/12 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình HTML5

Khóa học cung cấp cho học viên là những bạn bắt đầu tìm hiểu về lập trình web muốn có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các website tĩnh. Trang bị những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web bắt đầu từ HTML đến HTML5, từ CSS đến CSS3 và từ Javascript đến jQuery, để có thể nhúng các xử lý vào các trang HTML, lập trình Web ở mức client-side. Cung cấp nguồn kiến thức nền tảng về thiết kế 1 website tĩnh để học viên tự tin tham gia các khóa học về xây dựng web động như PHP & MySQL. Hoàn thành khóa học, học viên có khả năng Lập trình & thiết kế giao diện website linh hoạt, chuyên nghiệp hoàn chỉnh đạt cấp độ cao về hình ảnh thẩm mỹ, nội dung sinh động, đáp ứng được yêu cầu cần lập trình thiết hiện nay tại các doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả những ai muốn có một nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực lập trình thiết kế & xây dựng website cho các công ty hiện nay.

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình HTML5


- Phần 1: Lập trình web căn bản
+ Giới thiệu tất cả các thẻ HTML cơ bản dùng để thiết kế giao diện website.
+ Giới thiệu kỹ thuật thiết kế giao diện website bằng thẻ DIV.
+ Thiết kế và tạo hợp lệ cho biểu mẫu FORM của trang web.
+ Giới thiệu kỹ thuật trang trí giao diện trang web bằng CSS2.
+ Giới thiệu tất cả các kỹ thuật tạo menu cho website.
+ Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế hoàn chỉnh giao diện website bán hàng trực tuyến với đầy đủ các module.
- Phần 2: Lập trình website bằng CSS3
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Borders và CSS3 Border Image.
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Box Shadow.
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Text Shadow.
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Gradient.
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Fonts.
+ Trang trí giao diện web bằng CSS3 Backgrounds.
+ Tạo hiệu ứng hoạt hình cho web bằng CSS3 Transitions.
+ Tạo hiệu ứng hoạt hình cho web bằng CSS3 Animations.
+ Thiết kế giao diện web bằng CSS3 Multiple Columns.
+ Tạo giao diện web bằng CSS3 User Intreface.
+ Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế giao diện và tạo hiệu ứng cho website bằng CSS3.
- Phần 3: Thiết kế web bằng HTML5.
+ Giới thiệu ngôn ngữ HTML5.
+ Cấu trức trang web HTML5.
+ Sử dụng thẻ header và footer trong HTML5.
+ Sử dụng thẻ nav để tạo menu cho website bằng HTML5.
+ Sử dụng thẻ section, article, aside trong thiết kế giao diện website bằng HTML5.
+ Sử dụng thẻ figure và figurecaption để chèn hình ảnh cho website bằng HTML5.
+ Cách kết hợp thẻ Figure và CSS3 Transform để tạo hiệu ứng cho hình ảnh.
+ Sử dụng thẻ audio và video để tạo âm thanh và video cho website.
+ Sử dụng thẻ SVG để vẽ hình vector cho website.
+ Sử dụng thẻ CANVAS để vẽ đồ hoạ cho website.
+ Giới thiệu Geolocation HTML5 API để tạo bản đồ.
+ Giới thiệu Web Storage: Session Storage và Local Storage.
+ Giới thiệu Web SQL Database.
+ Giới thiệu Web Workers.
- Phần 4: Kỹ thuật lập trình tạo giao diện website theo công nghệ RWD (Responsive Web Design)
+ Giới thiệu kỹ thuật lập trình thiết kế web theo công nghệ RWD.
+ Giới thiệu CSS3 Media Queries.
+ Bài tập tổng hợp: Lập trình thiết kế hoàn chỉnh giao diện website theo công nghệ RWD.
- Phần 5: Lập trình Javascript
+ Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình Javascript.
+ Các hộp thoại cơ bản.
+ Vị trí code javascript trong trang HTML
+ Biến: khai báo, các giá trị...
+ Hàm: cú pháp khai báo và khi được gọi.
+ Cấu trúc điều khiển.
+ Các đối tượng trong javascript.
+ Một số phương thức cơ bản của đối tượng Math, String, Date.
+ Một số phương thức cơ bản của đối tượng BOM, DOM

TT Đào Tạo Công Nghệ Mạng & Lập Trình Việt Chuyên
740/12 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Ms Ngân
Điện thoại: (08) 38627509
Website: http://vietchuyen.edu.vn - Email: info@VietChuyen.edu.vn
Được thành lập vào tháng 8 năm 2006, Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng & Lập Trình Việt Chuyên là một tổ chức đào tạo trong các lĩnh vực tin học - viễn thông và ứng dụng CNTT, được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo có uy tín nhất tại TPHCM. Việt Chuyên cung cấp các khóa đào tạo về ứng dụng CNTT vào doanh nghiệp, từ nền tảng đến cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, nổi bật là các khoá học về: Xây dựng & Bảo mật Website Doanh nghiệp. PHP & MySQL Server với các cấp độ: Căn bản, Nâng cao, PHP Framework. Thiết kế đồ họa quảng cáo - Ý tưởng thiết kế & Mỹ thuật ứng dụng. Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học - có giá trị toàn Quốc và Học viên có thể bước vào các kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế của các hãng Zend Technologies, Cisco Systems, Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, CompTIA...Đây là các chứng chỉ chuyên nghiệp về kỹ thuật công nghệ có giá trị toàn cầu và là chuẩn mực để tuyển chọn các vị trí làm việc trong ngành CNTT. Với những kinh nghiệm hoạt động và chính sách hợp tác chiến lược của mình, Việt Chuyên được đông đảo các giới học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, Các hiệp hội CNTT, các kỹ sư, chuyên gia trong ngành ở nhiều khu vực, các tổ chức chính phủ và địa phương đánh giá là một trung tâm uy tín về đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT có đẳng cấp tại Việt Nam.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản