Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Hướng Đối Tượng

Khóa học cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++. Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++
- Lập trình hướng đối tượng C++
- Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C++
- Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học được thiết kế cho những học viên đã có kiến thức nền tảng về C hoặc đã học qua lớp "Kỹ thuật lập trình C"
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực CNTT và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Hướng Đối Tượng


- Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
- Các mở rộng của C++
+ Toán tử nhập, xuất
+ Khai báo mọi nơi
+ Toán tử phạm vi
+ Tham chiếu
+ Chồng hàm
+ Chồng toán tử
+ Hàm có đối số mặc định
- Đối tượng và lớp
+ Phép gán các đối tượng
+ Hàm thiết lập
+ Hàm hủy bỏ
+ Hàm thiết lập sao chép
+ Đối tượng hằng
- Toán tử trên lớp
+ Hàm toán tử
+ Chuyển đổi kiểu
- Kỹ thuật thừa kế
+ Thừa kế
+ Đơn thừa kế
+ Hàm thành phần ảo
+ Tính đa hình
+ Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy
+ Đa thừa kế
- Khuôn hình
+ Khuôn hình hàm
+ Khuôn hình lớp

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản