Lập Trình Mạng Với C/C++ Trên Linux

Trung Tâm Đào Tạo TMA

TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Mạng Với C/C++ Trên Linux

Lập trình mạng với C/C++ trên Linux hướng dẫn học viên thực hành cách biên dịch và chạy thực hiện chương trình viết bằng C/C++ trên môi trường Linux, giúp người lập trình có thể sử dụng các thư viện chuẩn của C. Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:
- Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm.
- Lập trình hướng đối tượng C++ trên Linux.
- Phát triển ứng dụng client-server trên Linux.
- Dễ dàng học lập trình trên các hệ thống nhúng khác vì cùng sử dụng bộ thư viện POSIX như Linux.
- Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT
- Kỹ năng cơ bản lập trình C, biết C++ là một lợi thế, cũng như có một số kiến thức về hệ điều hành Linux

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Mạng Với C/C++ Trên Linux


- Quy trình phát triển phần mềm
+ Requirement.
+ Design using UML: High Level Design, Detail Design,Test Plan & Test Cases.
+ Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
+ Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview.
- Các kỹ thuật lập trình hệ thống trên Linux
+ Hệ thống Iại ngôn ngữ lập trình C++ (kế thừa, đóng gói, đa hình).
+ Tổng quan kỹ năng lập trình Linux: Biên dịch, Debug, tạo thư viện.
+ File & Stream
+ Linux Socket Programming: Giới thiệu Socket, UDP & TCP, Lập trình mạng dùng Socket.
+ Lập trình Multi-Threaded dùng bộ thư viện POSIX: Quản lý Thread (Tạo, Hủy), Thread Synchronization (Mutex, Condition Variable).
- Kỹ năng mềm
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng trình bày
+ Kỹ năng vượt qua phỏng vấn
+ Cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
- Xây dựng dự án mẫu
+ Thảo luận nhóm
+ Cập nhật tiến độ dự án

Trung Tâm Đào Tạo TMA
TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38912531
Website: http://www.ttc.edu.vn - Email: contact@ttc.edu.vn
Được thành lập bởi công ty phần mềm lớn nhất Tp.HCM (www.tmasolutions.com) để giúp các bạn học CNTT mới ra trường tự tin khi xin việc và thành công trong các công ty lớn bằng cách trang bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Sử dụng ngoại ngữ trong công việc, Quy trình phát triển phần mềm, Công nghệ chuyên ngành, Kinh nghiệm thực tiễn.
Đồng bộ tài khoản