Lập Trình iPhone

Trung Tâm Đào Tạo TMA

TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình iPhone

Khoá học Lập trình iPhone hướng dẫn cụ thể về cách code chương trình, chỉ rõ vai trò của từng đoạn code, phải nói là rất chi tiết và cụ thể, với bất kì ai cũng có thể hiểu cách code. Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:
- Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm trên các ứng dụng iPhone.
- Hiểu rõ nền tảng iPhone.
- Sử dụng thành thạo bộ iPhone SDK để phát triển ứng dụng.
- Đóng gói chương trình, triển khai ứng dụng và publish iPhone applications.
- Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.
- Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình.
- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dùng ngôn ngữ C.
- Có kinh nghiệm lập trình quản lý bộ nhớ trong C (đòi hỏi nhưng không bắt buộc).
- Sử dụng hệ điều hành Mac OS.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Lập Trình iPhone


- Quy trình phát triển phần mềm
+ Requirement.
+ Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases.
+ Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
+ Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview.
- Lập trình iPhone
+ Introduction to Mobile programming & Mac OS.
+ Objective C & Xcode.
+ Memory management in Objective C & building an iPhone Application.
+ Application & View Controller Lifecycle, Navigation Controller.
+ Web services Invocation, XML & JSON Parser.
+ Core Data and Table Views.
+ Performance and Power Management.
+ Accelerometer, Camera, Keyboard, Basic Audio, GPS, Map.
+ Submitting to the App Store.
- Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp: Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
- Được tham gia làm việc trong dự án mẫu
+ Thảo luận nhóm
+ Cập nhật tiến độ dự án

Trung Tâm Đào Tạo TMA
TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38912531
Website: http://www.ttc.edu.vn - Email: contact@ttc.edu.vn
Được thành lập bởi công ty phần mềm lớn nhất Tp.HCM (www.tmasolutions.com) để giúp các bạn học CNTT mới ra trường tự tin khi xin việc và thành công trong các công ty lớn bằng cách trang bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Sử dụng ngoại ngữ trong công việc, Quy trình phát triển phần mềm, Công nghệ chuyên ngành, Kinh nghiệm thực tiễn.
Đồng bộ tài khoản