Lập Trình Ứng Dụng Web Bằng Java

Trung Tâm Đào Tạo TMA

TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Web Bằng Java

Khóa học giúp người học làm chủ công nghệ và xây dựng ứng dụng web theo giải pháp Java (Struts 2 & Hibernate). Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ cơ bản (HTML, CSS, Java…) đến nâng cao (Struts, Hibernate, WebService…) và tự thực hiện dự án phần mềm theo mô hình thiết kế dưới đây. Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:
- Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm
- Ứng dụng các đặc tính của lập trình hướng đối tượng để phát triển phần mềm
- Áp dụng HTML, JavaScript trong các ứng dụng Web dùng JSP/Servlet
- Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT
- Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Web Bằng Java


- Quy trình phát triển phần mềm
+ Requirement
+ Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases
+ Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test
+ Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview
- Lập trình Java Web
+ Giới thiệu Java và môi trường lập trình Java
+ Các cấu trúc lập trình căn bản
+ Object và Class (kế thừa, đóng gói, đa hình)
+ Xử lý các Event, Exception và Collection
+ File và Stream
+ Database programming
+ HTML & JavaScript
+ Servlet: J2EE Architecture, Request & Respose, Get &Post, Form Data, Handling Cookie, Tracking Session
+ JSP: Java Bean, Tích hợp JSP và Servlet
- Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp: Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
- Được tham gia làm việc trong dự án mẫu
+ Thảo luận nhóm
+ Cập nhật tiến độ dự án

Trung Tâm Đào Tạo TMA
TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38912531
Website: http://www.ttc.edu.vn - Email: contact@ttc.edu.vn
Được thành lập bởi công ty phần mềm lớn nhất Tp.HCM (www.tmasolutions.com) để giúp các bạn học CNTT mới ra trường tự tin khi xin việc và thành công trong các công ty lớn bằng cách trang bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Sử dụng ngoại ngữ trong công việc, Quy trình phát triển phần mềm, Công nghệ chuyên ngành, Kinh nghiệm thực tiễn.
Đồng bộ tài khoản