Lập Và Quản Lý Dự Án

Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

Lầu 3, 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Và Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án đã được chứng minh là phương pháp thực hành hữu hiệu nhất để tạo ra và phân phối sản phẩm và dịch vụ trong điều kiện hạn hẹp về nguồn lực, chi phí và thời gian. Khóa học chuyên sâu và thực tiễn này sẽ cho bạn các kỹ năng để bảo đảm hoàn thành dự án kịp tiến độ, không vượt quá ngân sách mà vẫn đem đến cho người sử dụng sản phẩm họ mong đợi. Qua khóa học, học viên sẽ có được nền tảng kiến thức thực tế vững chắc về các yếu tố cơ bản của quản lý dự án và có thể áp dụng quản lý hiệu quả các dự án thực tế của mình thông qua các ví dụ, biểu mẫu và nghiên cứu các trường hợp điển hình về một lĩnh vực cụ thể nào đó trong lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân, chủ trì hoặc tham gia: Ban quản lý dự án, thiết kế sơ bộ, tư vấn lập dự án, tư vấn quản lý dự án, khảo sát, tư vấn khảo sát, thiết kế thi công, tư vấn thiết kế thi công.

Thời Lượng

03 ngày (48 tiết)

Nội Dung Khóa Học Lập Và Quản Lý Dự Án


- Tổng quan công việc quản lý dự án.
- Xác định và quản lý phạm vi, yêu cầu.
- Lập và theo dõi kế hoạch thực hiện dự án.
- Quản lý nguồn lực và trao đổi thông tin dự án.
- Quản lý chi phí, chất lượng, hợp đồng thực hiện dự án.
- Quản lý rủi ro và thay đổi trong dự án.

Ưu Đãi Chung

Đăng ký với số lượng 5 người/1 đơn vị giảm 10% học phí cho mỗi học viên.

Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
Lầu 3, 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
Điện thoại: (08)38421116
Website: http://www.saigon-ict.edu.vn - Email: info@saigon-ict.edu.vn
Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SaigonICT) ra đời năm 2006, là đơn vị trực thuộc trường đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh với phương thức hoạt động hạch toán độc lập. SaigonICT có trụ sở đặt tại số 100 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Mô hình hoạt động kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu giáo dục và nhu cầu từ nền kinh tế tri thức, đưa ra các chương trình huấn luyện, đào tạo công nghệ cao. Lĩnh vực hoạt động bao gồm: Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Mục tiêu của viện là nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, tư vấn và đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Chức năng của viện:
- Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản xuất thử nghiệm.
- Tư vấn và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tư vấn thiết kế và triển khai hệ thống ERP, eGovernment, e-Commerce, e-Learning. Hỗ trợ tư vấn quy hoạch chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.
- Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông về công nghệ mới và theo nhu cầu từ doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản