Lean Manufaturing

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt

02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lean

- Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất tinh gọn (quản trị Lean) cho cán bộ quản lý cấp cao, cấp cơ sở và cấp trung bao gồm Ban Giám Đốc, quản đốc, phó quản đốc sản xuất, trưởng/phó các bộ phận, trưởng/phó xưởng, trưởng/phó phòng vật tư, ca trưởng, nhóm trưởng, tổ trưởng, nhân viên QLCL…
- Thông qua khoá học, học viên (đa số là những người có kinh nghiệm chuyên môn nhưng chưa được đào tạo quản lý bài bản) hiểu được công nghệ quản trị Lean hiện đại nhằm nâng cao năng lực trình độ quản trị, giảm chi phí giá thành, tạo ra giá trị gia tăng trong cải tiến, loại bỏ lãng phí, nâng cao năng suất hiệu quả lao động và chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra học viên được đi thăm quan các nhà máy đang thực hiện Lean để học tập kinh nghiệm (theo yêu cầu của học viên), chi phí đi lại, ăn uống, bồi dưỡng cho người thuyết trình sẽ được tính thêm ngoài chi phí huấn luyện.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc, Phó giám đốc, Quản đốc, Phó quản đốc sản xuất, Trưởng/ Phó các bộ phận, Trưởng/Phó xưởng, Trưởng/Phó phòng, ca trưởng, nhóm trưởng, tổ trưởng, nhân viên quản lý chất lượng…

Thời Lượng

8 buổi

Nội Dung Khóa Học Lean


1. Tiêu chuẩn hóa công việc
2. Bảo trì tổng thể máy móc thiết bị (TPM)
3. Các công cụ đo lường trong Lean
4. Phương pháp giải quyết vấn đề bằng phương pháp PDCA
5. Chuyển đổi nhanh
6. Ngăn chặn sai sót
7. Lưu đồ dòng chảy giá trị hiện tại
8. Đào tạo hướng nghiệp
9. Biểu đồ đa kỹ năng
10. Lưu đồ dòng chảy giá trị tương lai

Ưu Đãi Chung

Giảm 5% học phí dành cho nhóm 3 học viên trở lên

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt
02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hoàng Lan
Điện thoại: 08 3844 0934
Website: www.managene.vn - Email: lantn@managene.vn
ManaGene là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, tư vấn ISO, chuyển giao các giải pháp và công cụ quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh của Doanh Nghiệp như triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO, TS, SA 8000,...), các hệ thống quản lý theo hiệu quả như lean (quản trị tinh gọn), six-sigma; xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực, phát triển văn hóa công ty, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng và triển khai các kế hoạch/chiến lược marketing về tiếp thị, truyền thông thương hiệu và bán hàng.
ManaGene luôn coi trọng yếu tố con người trong hoạt động quản lý và chủ trương khởi động mọi tiến trình thay đổi trong Doanh nghiệp bằng sự thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của các thành viên, trước hết là từ đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản