Quản Lý Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt

02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học

- Học viên được trang bị những hiểu biết căn bản về quản lý sản xuất và điều hành trong phạm vi một tổ, đội hoặc phòng, ban, cũng như mối liên hệ của những công việc này trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành chung của toàn doanh nghiệp.
- Học viên được giới thiệu một số kỹ năng cơ bản, cần thiết cho công việc của một cán bộ quản lý sản xuất của doanh nghiệp như động viên, đánh giá nhân viên,...
- Một số phương pháp, công cụ quản lý sản xuất hiện đại cũng sẽ được giới thiệu để học viên hiểu được xu hướng phát triển về quản lý, tiềm năng vận dụng những phương pháp, công cụ này vào thực tế của bản thân và đơn vị mình.
- Qua khoá học, học viên nắm được cơ bản lý thuyết về quản trị sản xuất và có khả năng liên hệ thực tế hoạt động sản xuất tại bộ phận mà học viên phụ trách để cải tiến công tác quản lý sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

- Trưởng/ Phó quản đốc, tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực của doanh nghiệp.

Thời Lượng

8 buổi

Nội Dung Khóa Học


1. Các nguyên lý chung về sản xuất và quản lý; các vai trò trong hệ thống quản lý sản xuất
- Nguyên lý chung về giá trị gia tăng – hiệu quả - hiệu suất – năng suất – chất lượng – thời gian đáp ứng trong sản xuất.
- Các nguyên lý chung về chức năng quản lý : Hoạch định – Tổ chức – Điều phối – Động viên – Kiểm soát và đánh giá
- Các vai trò trong hệ thống quản lý sản xuất : Tổ trưởng – Trưởng bộ phận – Trưởng chuyền/Quản đốc Xưởng – Giám đốc sản xuất
- Những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một cán bộ quản lý sản xuất chuyên nghiệp

2. Lập kế hoạch (hoạch định) sản xuất
- Giới thiệu chung về các loại hoạch định trong sản xuất : chiến lược – tổng hợp – tác nghiệp
- Hoạch định chiến lược sản xuất
- Hoạch định sản xuất tổng hợp.
- Bố trí mặt bằng sản xuất (Cân bằng chuyền)
- Hoạch định lịch trình sản xuất (Điều độ sản xuất)
- Hoạch định nhu cầu vật tư
- Quản lý tồn kho (căn bản)

3. Quản lý Chất lượng và Năng suất trong sản xuất
- Năng suất và chất lượng theo quan điểm truyền thống và hiện đại
- Quản lý chất lượng và phương pháp chất lượng công đoạn (ISQ)
- Quản lý năng suất và một số phương pháp gia tăng năng suất

4. Kỹ thuật thống kê (7 công cụ quản lý chất lượng cơ bản)
- Vai trò của kỹ thuật thống kê trong kiểm soát chất lượng
- Thu thập số liệu
- Phiếu kiểm tra
- Biểu đồ nhân quả
- Biểu đồ phân bố
- Biểu đồ pareto
- Biểu đồ kiểm soát
- Biểu đồ phân tán
- Lưu đồ, phương pháp phân vùng.

5. Các kỹ năng quản lý nhân sự cơ bản trong sản xuất
- Một số khía cạnh tâm lý cá nhân người lao động
- Một số yếu tố tâm lý tập thể người lao động
- Một số khía cạnh tâm lý người quản lý.
- Kỹ năng giao việc
- Kỹ năng đánh giá nhân viên
- Kỹ năng động viên nhân viên
- Kỹ năng giải quyết xung đột.

6. Giới thiệu tổng quan mô hình “quản trị SX tinh gọn – Lean manufacturing”
- Lịch sử phát triển của phương thức sản xuất tinh gọn – lean manufacturing
- Các dạng lãng phí
- Các công cụ chính của mô hình quản trị sản xuất tinh gọn
- Các bước cơ bản ứng dụng mô hình quản trị sản xuất tinh gọn doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt
02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hoàng Lan
Điện thoại: 08 3844 0934
Website: www.managene.vn - Email: lantn@managene.vn
ManaGene là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, tư vấn ISO, chuyển giao các giải pháp và công cụ quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh của Doanh Nghiệp như triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO, TS, SA 8000,...), các hệ thống quản lý theo hiệu quả như lean (quản trị tinh gọn), six-sigma; xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực, phát triển văn hóa công ty, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng và triển khai các kế hoạch/chiến lược marketing về tiếp thị, truyền thông thương hiệu và bán hàng.
ManaGene luôn coi trọng yếu tố con người trong hoạt động quản lý và chủ trương khởi động mọi tiến trình thay đổi trong Doanh nghiệp bằng sự thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của các thành viên, trước hết là từ đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản