ISO 9001: 2008

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt

02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học ISO 9000

- Khóa học giúp cho học viên nhận thức đúng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hiểu được sự vận động của chúng trong tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Doanh nghiệp.
- Qua khoá học, học viên nắm được các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và sự vận động của chúng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Từ đó, áp dụng vào thực tế đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng – duy trì – cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ và nhân viên công ty

Thời Lượng

4 buổi, học vào chiều thứ 7 hàng tuần.
Từ 14:00 - 17:00

Nội Dung Khóa Học ISO 9000


1. Giới thiệu khái niệm quản trị chất lượng trong tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh
- Tiến trình phát triển tư duy chất lượng
- Lịch sử hình thành và phát triển ISO
- Phân tích các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO
- Các khái niệm và thuật ngữ về chất lượng
- 8 nguyên tắc quản lý chất lượng

2. Phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
3. Phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ưu Đãi Chung

Giảm 5% cho nhóm đăng ký 3 học viên

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Nhân Sự Việt
02 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hoàng Lan
Điện thoại: 08 3844 0934
Website: www.managene.vn - Email: lantn@managene.vn
ManaGene là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, tư vấn ISO, chuyển giao các giải pháp và công cụ quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh của Doanh Nghiệp như triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO, TS, SA 8000,...), các hệ thống quản lý theo hiệu quả như lean (quản trị tinh gọn), six-sigma; xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực, phát triển văn hóa công ty, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng và triển khai các kế hoạch/chiến lược marketing về tiếp thị, truyền thông thương hiệu và bán hàng.
ManaGene luôn coi trọng yếu tố con người trong hoạt động quản lý và chủ trương khởi động mọi tiến trình thay đổi trong Doanh nghiệp bằng sự thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của các thành viên, trước hết là từ đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản