Marketing Và Bán Hàng Thế Hệ Mới

Học Viện Quản Lý Goodwill

47 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Marketing

Xuất phát từ niềm tin cho rằng việc tập trung vào giúp đỡ khách hàng sẽ giúp bán được nhiều hàng hơn là tập trung vào việc bán hàng. Trách nhiệm của người bán hàng là hiểu và giải quyết các vấn đề của khách hàng để từ đó có thể thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng theo phương pháp “Tôi nợ Bạn”. Chương trình “Marketing và bán hàng thế hệ mới” được thiết kế nhằm đem đến một cách thức tiếp cận mới trong lĩnh vực Marketing và bán hàng. Cán bộ marketing và bán hàng cần phải coi mình là “Con nợ” của khách hàng vì khách hàng đã dành thời gian và thông tin cho họ.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của học viện

Thời Lượng

6 buổi. Học từ 18h - 21h thứ 2, 4, 6.

Nội Dung Khóa Học Marketing


- Tổng quan về marketing hiện đại
+ Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khách hàng và thị trường
+ Kỹ năng phân tích lợi thế cạnh tranh
- Marketing và hành vi của khách hàng
+ Marketing dịch vụ và 7Ps trong marketing dịch vụ
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
- Tổng quan về nghề bán hàng và bán hàng thế hệ mới theo phương pháp “Tôi Nợ Bạn”
- Chu trình bán hàng thế hệ mới theo phương pháp “Tôi Nợ Bạn”
- Cách đánh giá thật sự của người khác về bạn: Hồ sơ bát giác
+ Hồ sơ bát giác và những hành vi bán hàng.
+ Hiểu vị trí của mình trong các mối quan hệ.
- Xây dựng sự hợp tác và niềm tin với khách hàng theo phương pháp “Tôi Nợ Bạn”.
+ 4 bước trong một cuộc họp bán hàng với khách hàng.
+ Công thức xây dựng lòng tin với khách hàng.
- Khám phá những nhu cầu thực: Mô hình SHAPE.
- Vòng tròn ART: Vượt qua các từ chối mua hàng.

Ưu Đãi Chung

Giảm 20% học phí khi:
- Đăng ký từ 3 học viên.
- Đăng ký và nộp học phí trước 7 ngày diễn ra khóa học.

Học Viện Quản Lý Goodwill
47 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Quản Lý Goodwill
Điện thoại: 0912042028 - 0439435588
Website: http://www.goodwill.edu.vn - Email: info@goodwill.edu.vn
Học viện quản lý goodwill (goodwill Institute of Management) là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trên ba lĩnh vực đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo kỹ năng bán hàng và đào tạo kỹ năng làm việc nhóm. Chúng tôi phát triển, thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình theo đặc thù của doanh nghiệp từ cấp độ lãnh đạo tới các nhà quản lý cấp trung & cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Sứ mệnh của Goodwill là trở thành một đối tác tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực phát triển năng lực con người và phát triển năng lực tổ chức. Với nhiệm vụ của chúng tôi là tối ưu hóa tổ chức thông qua tối ưu hóa cá nhân, Goodwill đang hướng tới mục tiêu trở thành đối tác tin cậy nhất cho sự phát triển của con người và các tổ chức.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản