Microsoft .NET Diploma In Application Development .NET Track

Trung Tâm Đào Tạo Đại Học Hoa Sen - HSU

Phòng 001 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft .NET

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, các ứng dụng bên những yêu cầu cơ bản về tốc độ vận hành, an toàn, tin cậy mà còn phải được phát triển trong khoảng thời gian ngắn nhất để đáp ứng yêu cầu nhanh chóng và luôn thay đổi của doanh nghiệp. Do đó, các ứng dụng thường được xây dựng bằng phương pháp Rapid Application Development (Phát triển Ứng dụng nhanh) để cắt giảm thời gian và chi phí phát triển ứng dụng nhưng vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra. .NET nổi lên như một công nghệ đáp ứng tốt mọi yêu cầu của những ứng dụng lớn (Enterprise applications) nhưng thời gian phát triển được rút ngắn để cắt giảm chi phí đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Chương trình Diploma in Application Development – .NET Track của NIIT, cung cấp cho bạn kiến thức & kỹ năng cần thiết để khai thác các thành phần của .NET framework thông qua môi trường lập trình Visual Studio nhằm thiết kế & xây dựng ứng dựng web hoặc ứng dụng phân tán (distributed applications) trên môi trường .NET.

Đối Tượng Tham Gia

- Kiến thức lập trình cơ bản
- Kiến thức về cơ sở dữ liệu

Thời Lượng

308 giờ

Nội Dung Khóa Học Microsoft .NET


- OOPS Using C#
- Introduction to Web Content Development
- Developing database Applications Using ADO.NET
- Developing Web Application using ASP.NET
- Distributed Application Development using .NET Framework
- Application Development Foundation using .NET Framework
- Module Test

Trung Tâm Đào Tạo Đại Học Hoa Sen - HSU
Phòng 001 Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (08)3925384
Website: http://hsu.edu.vn - Email: nvt@hoasen.edu.vn
Trung tâm Đào tạo được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của sinh viên và cộng đồng thông qua việc cung cấp các nội dung đào tạo mà người học chưa được tiếp cận thông qua những chương trình đào tạo chính quy. Quá trình phát triển của Trung tâm Đào tạo luôn gắn liền với sự phát triển của Đại học Hoa Sen, hiện nay hệ thống TTĐT đã phát triển với 4 Chi Nhánh nằm tại các đại điểm khác nhau trong TP. HCM bao gồm: Quận 3, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình. Với mạng lưới rộng khắp, TTĐT đã mang đến sự thuận tiện cho người học khi được học tập tại những địa điểm gần địa phương.
Đồng bộ tài khoản